Collections in this community

Recent Submissions

 • Scrollytelling og klima - En studie av NRKs klimadekning i digitale format 

  Mangersnes, Elise (Master thesis, 2022-06-01)
  I 2020 lanserte NRK en ny klimastrategi med mål om å fortelle klimahistorier i verdensklasse. Siden det har det kommet flere multimodale klimafortellinger i scrolleformat. Denne studien er derfor en casestudie av NRKs nye ...
 • En motvind i distriktene - En kvalitativ studie av Facebook-gruppers betydning for vindkraftmotstandere 

  Felde, Beate (Master thesis, 2022-06-01)
  I dag finnes det omlag 90 grupper på Facebook dedikert til vindkraftmotstand i Norge. Kartlegging viser at de er sentrert rundt de mindre kommunene i landet, og ofte lokalt hvor myndighetene har planlagt utbygging. Forskere ...
 • Reaksjonsvideoer: En studie av unge voksnes opplevelser med mediefenomenet reaksjonsvideoer 

  Stenerud, Benjamin Aniket (Master thesis, 2022-06-01)
  Denne oppgaven undersøker hvordan unge voksne benytter seg av mediefenomenet reaksjonsvideoer. Ettersom plattformer som YouTube og Twitch blir mer populære og sentrale i folks hverdag vil man naturligvis også bli smittet ...
 • Hva tilbyr TikTok norske artister? En studie av hvordan norske musikkartister forholder seg til TikTok 

  Valvatne, Mathilde (Master thesis, 2022-06-01)
  Hvordan benytter norske artister seg av TikTok som en ny sosiale medier-plattform. Det vil her bli lagt vekt på funksjonene TikTok tilbyr artistene, hvordan de interagerer med publikum og hvordan de konstruerer identiteten ...
 • «WARNING: GRAPHIC CONTENT» - En studie av krimjournalistikk på Snapchat 

  Bergesen, Anna Julie Nytrøen (Master thesis, 2022-05-31)
  Det groteske og skremmende har alltid fascinert publikum. Krimjournalistikken kan spores tilbake til 1500-tallet, og etterspørselen for krimsaker er kanskje større nå enn noensinne. Nå finner vi dessuten krimjournalistikk ...
 • Supporting Newsrooms with Journalistic Knowledge Graph Platforms: Current State and Future Directions 

  Ocaña, Marc Gallofré; Opdahl, Andreas Lothe (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  Increasing competition and loss of revenues force newsrooms to explore new digital solutions. The new solutions employ artificial intelligence and big data techniques such as machine learning and knowledge graphs to manage ...
 • «Pressen svarer på kritikk – en ny tid for norsk mediedebatt?» 

  Ellingsberg, Vilde (Master thesis, 2022-06-01)
  I lys av en økende mistillit til nyhetsmediene i flere land og bruk av mediekritikk som et politisk grep i valgkampanjer gjennom blant annet politikere som Donald Trump, står mediene i dag overfor en rekke utfordringer med ...
 • "Greit med litt ulovlig av og til" - En studie om norsk ungdoms holdninger til, og bruk av, lovlig og ulovlig strømming av film og tv-serier. 

  Roness, Venessa Tollefsen (Master thesis, 2022-06-01)
  Denne masteroppgaven undersøker hvordan norsk ungdom bruker lovlige og ulovlige strømmetjenester, og hva deres synspunkter er på disse. Det er begrenset med undersøkelser som kan fortelle oss hvorfor ungdommer, spesielt i ...
 • Fotojournalistikk på internett 

  Wollberg, Ingrid (Master thesis, 2022-05-31)
  Fotojournalistikk er visuell journalistikk som gjennom fotografi og video forteller en historie, eller formidler et budskap. Som fotojournalist skal man skildre og dokumentere virkeligheten med bilder. I fotojournalistikken ...
 • Logics with Group Announcements and Distributed Knowledge: Completeness and Expressive Power 

  Ågotnes, Thomas; Alechina, Natasha; Galimullin, Rustam (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  Public announcement logic (PAL) is an extension of epistemic logic with dynamic operators that model the effects of all agents simultaneously and publicly acquiring the same piece of information. One of the extensions of ...
 • Teachers' voices on the unspoken oracy construct: "Oracy-the taken-for-granted competence" 

  Kaldahl, Anne-Grete (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  This study explores what teachers understand as good oracy (speaking and listening competence as well as body language) in and across subjects, and their perceptions of their own prerequisites in the work of cultivating ...
 • Computational ethics 

  Edmond, Awad; Levine, Sydney; Anderson, Michael; Susan Leigh, Anderson; Conitzer, Vincent; Crockett, M.J.; Everett, Jim A.C.; Evgeniou, Theodoros; Gopnik, Alison; Jamison, Julian C.; Kim, Taw Wan; Liao, S. Matthew; Meyer, Michelle N.; Mikhail, John; Opoku-Agyemang, Kweku; Schaich Borg, Jana; Schroeder, Juliana; Sinott-Armstrong, Walter; Slavkovik, Marija; Tenenbaum, Josh B. (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  Technological advances are enabling roles for machines that present novel ethical challenges. The study of 'AI ethics' has emerged to confront these challenges, and connects perspectives from philosophy, computer science, ...
 • Impact of Electronic Medical Records Systems in Reporting HIV Health Data Indicators in Kenya 

  Ngugi, Philomena Njeri; Gesicho, Milka Bochere; Babic, Ankica (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  Electronic Medical Records Systems (EMRs) improve the quality of patient care and reduce medical errors. Nevertheless, their role in health data indicator reporting performance is unclear. We assessed reporting completeness ...
 • User-centred design of clinical dashboards for guided iCBT 

  Wake, Jo Dugstad; Rabbi, Fazle; Inal, Yavuz; Nordgreen, Tine (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  As Internet-based technology spreads to most areas of life, it becomes a challenge to grasp opportunities arising from enormous amounts of data being generated from various sources such as smart homes, smart cities, health ...
 • Coalition and Relativised Group Announcement Logic 

  Galimullin, Rustam (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  There are several ways to quantify over public announcements. The most notable are reflected in arbitrary, group, and coalition announcement logics (APAL, GAL, and CAL correspondingly), with the latter being the least ...
 • Logic of Justified Beliefs Based on Argumentation 

  Shi, Chenwei; Smets, Sonja; Velázquez-Quesada, Fernando R. (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  This manuscript presents a topological argumentation framework for modelling notions of evidence-based (i.e., justified) belief. Our framework relies on so-called topological evidence models to represent the pieces of ...
 • Adopting a mojo mindset: Training newspaper reporters in mobile journalism 

  Salzmann, Anja; Guribye, Frode; Gynnild, Astrid (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  Due to the visual turn in journalism and the emergence of mobile journalism, many newspaper journalists have had to change the way they work and learn to use new tools. To face these changes, traditional news organizations ...
 • Tracking probabilistic truths: a logic for statistical learning 

  Baltag, Alexandru; Rad, Soroush Rafiee; Smets, Sonja (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  We propose a new model for forming and revising beliefs about unknown probabilities. To go beyond what is known with certainty and represent the agent’s beliefs about probability, we consider a plausibility map, associating ...
 • Using natural language processing and artificial intelligence to explore the nutrition and sustainability of recipes and food 

  van Erp, Marieke; Reynolds, Christian; Maynard, Diana; Starke, Alain Dominique; Ibáñez Martín, Rebeca; Andres, Frederic; Leite, Maria C. A.; Alvarez de Toledo, Damien; Schmidt Rivera, Ximena; Trattner, Christoph; Brewer, Steven; Adriano Martins, Carla; Kluczkovski, Alana; Frankowska, Angelina; Bridle, Sarah; Levy, Renata Bertazzi; Rauber, Fernanda; Tereza da Silva, Jacqueline; Bosma, Ulbe (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  In this paper, we discuss the use of natural language processing and artificial intelligence to analyze nutritional and sustainability aspects of recipes and food. We present the state-of-the-art and some use cases, followed ...
 • Civilization IV i den videregående skolen: mellom fortrolighet og fremmedgjøring 

  Klevjer, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  Studien tar for seg et 3-ukers undervisningsopplegg med strategispillet Civilization IV i samfunnsfag i videregående skole. Spillet krever en systemorientert håndtering av komplekse samfunnsforhold, noe som er utfordrende ...

View more