• Tillit til politikere og eksperter i krisesituasjon: Søringkarantene 

      Fagererng, Aina Elise (Master thesis, 2021-06-15)
      Dette forskningsprosjektet tar for seg en av de største debattene som var i starten av Koronapandemien; Søringkarantene-debatten. Dette for å undersøke hvordan myndigheter, politikere og eksperter har håndtert situasjonen ...