• Andre verdenskrig i den sjette bølgen av Combat-film 

      Falk, Filip Juricin (Master thesis, 2021-09-01)
      Denne masteroppgaven er en studie av krigsfilmsjangeren combat-film. Sjangeren ble etablert på 1940-tallet med utgangspunkt i fortellinger om andre verdenskrig og er nå etter tusenårsskiftet inne i en sjette tidsperiode, ...