• Andre verdenskrig i den sjette bølgen av Combat-film 

      Falk, Filip Juricin (Master thesis, 2021-09-01)
      Denne masteroppgaven er en sjangerstudie av combat-filmer, som er en undersjanger av krigsfilm. Sjangeren ble etablert på 1940-tallet med utgangspunkt fortellinger om andre verdenskrig og er nå etter tusenårsskiftet inne ...