• Trippeldrap som underholdning og forhandling 

      Ness, Astrid Solum (Master thesis, 2020-12-15)
      Denne oppgaven undersøker hvordan NRKs Gåten Orderud reflekterer unge voksne sin bruk av true crime. True crime sjangeren har hatt en enorm vekst de siste årene, og NRK sin satsning på gjenfortellingen av Orderudsaken har ...