• minIBD: mobilapplikasjon til selvhjelp for personer med IBD 

      Olsen, Runar (Master thesis, 2019-08-23)
      Denne masteroppgaven presenterer mobilapplikasjonen minIBD som skal støtte selvhjelp for personer med inammatorisk tarmsykdom (IBD) og bidra som et hjelpemiddel under konsultasjon mellom pasient og lege. En deltakende ...