• Brukarhistorier med meining 

      Vårdal, Kristian (Master thesis, 2014-05-29)
      Formålet med dette studiet var å undersøkje om bruken av semantiske teknologiar bidreg til auka domeneforståing for eit utviklarlag. Difor vart det utvikla ein applikasjon, Semantizer, som nyttar den semantiske teknologien ...