• Masteroppgave i undersøkende journalistikk 

      Westrum-Rein, Jenny (Master thesis, 2023-06-02)
      Denne masteroppgaven består av to deler: én teorioppgave, og et journalistisk prosjekt med en tilhørende metoderapport. Teorioppgaven handler om hvordan undersøkende journalister balanserer profesjonalitet og medmenneskelighet ...