• Grønn dokumentarfilm - i et historisk og retorisk perspektiv 

      Larsen, Jan Magnus (Master thesis, 2012-09-03)
      Fascinasjonen for den naturlige verden har kommet til uttrykk på både lerret og skjerm gjennom hele film- og fjernsynshistorien. Filmteoretikere og -historikere har lenge diskutert og debattert filmmediet; dets rolle i ...