• En studie av kjønnskontruksjoner i Dagbladet Sportmagasinet 

      Rogvin, Unni Beite (Master thesis, 2010-06-01)
      I denne oppgaven undersøkes kjønnskonstruksjoner i Dagbladet Sportmagasinet. Fra en analyseperiode på seks måneder, analyseres tolv utgaver hvorav seks er med kvinner på forsiden, og seks er med menn på forsiden. Oppgaven ...