• Skumle identiteter - repræsentation og regulering på netsamfundet 

      Bech-Thomsen, Lea (Master thesis, 2008)
      Denne opgave har til formål at se nærmere på individets identitetsdannelse og -regulering i forhold til sub-mainstream relationen. Dette gøres gennem en analyse af det danskbaserede netsamfund Skum.I forståelsen af dette ...