• Avislesing i den digitale kvardagen 

      Erstad, Sunniva Ullavik (Master thesis, 2013-05-15)
      Denne oppgåva ser nærare på avislesing i den digitale kvardagen, med utgangspunkt i tre spørsmål; 1) Korleis går avislesinga føre seg i dagleglivet? 2) Korleis blir avislesinga i dagleglivet grunngjeven? 3) Korleis blir ...