Show simple item record

dc.contributor.authorSveine, Anne-Brit
dc.date.accessioned2015-06-16T12:12:50Z
dc.date.available2015-06-16T12:12:50Z
dc.date.issued2015-05-19
dc.date.submitted2015-05-19eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/9995
dc.description.abstractEt spedbarn som gjentatt erfarer at dets signaler og regulerende atferd blir møtt med manglende eller feil respons fra omsorgspersonen, vil repetere en selvregulerende atferd å trekke seg vekk fra sosial kontakt. Etter kort tid vil spedbarnets kapasitet til å inngå i kontakt reduseres som følge av en vedvarende sosial tilbaketrekning. Dette er et alvorlig alarmsignal om mistrivsel hos spedbarnet. Masterstudiens formål er å måle om spedbarn i risiko viser høyere grad av sosial tilbaketrekning enn spedbarn uten risiko. Metode: Spedbarn som har mødre med psykiske vansker i svangerskapet rekruttert fra psykiatrisk poliklinikk og mødre med rusmiddelproblemer i svangerskapet rekruttert fra behandlingsinstitusjoner utgjør risikogruppen (n=46) og spedbarn rekruttert fra helsestasjonen utgjør kontrollgruppen (n=26). Spedbarna er blitt vurdert for sosial tilbaketrekning i samspill med sine mødre ved 3 måneders alder ved bruk av Alarm Distress Baby Scale (ADBB). Mødrene rapporterte om psykiske vansker (SCL-25) i svangerskapet og etter fødsel (EPDS). Kvantitativ metode er benyttet, og dataene er analysert statistisk ved bruk av deskriptive analyser, t-test og kji- kvadrattest. Resultater: Spedbarna i risikogruppen viste i gjennomsnitt høyere total ADBB-skår enn spedbarna uten risiko. Over 29 % av spedbarna i risikogruppen viste sosial tilbaketrekning sammenlignet med kontrollgruppen, som viste 11.4 % sosial tilbaketrekning over kuttepunktet. Risikogruppen rapporterer gjennomsnittlig høyere symptombelastning i svangerskapet. Etter fødsel rapporterer kontrollgruppen lavere symptomer på fødselsdepresjon enn risikogruppen. Konklusjon: Studien viser at spedbarn i risiko er mer utsatt for å vise sosial tilbaketrekning enn andre barn allerede ved 3 måneders alder. Studien konkluderer med at disse barna må oppdages og få adekvat hjelp, slik at deres sosioemosjonelle utvikling sikres. Det fordrer at fagpersoner i førstelinjetjenesten har nødvendig kunnskap og redskap til å oppdage hvilke spedbarn som er i risiko og hvordan spedbarna kan hjelpesen_US
dc.format.extent738465 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.rightsCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.subjectSocial Interaction
dc.subjectMother Child Relations
dc.subjectSelf Regulation
dc.subjectInfant Development
dc.subjectrus
dc.subjectpsykiatri
dc.subjectselvregulerende atferd
dc.subjectpsykiske vansker
dc.subjectpsykiske problemer
dc.subjectspedbarneng
dc.subjectsosial tilbaketrekningeng
dc.subjectrisikoeng
dc.titleViser spedbarn i risiko høyere grad av sosial tilbaketrekning enn spedbarn uten risiko?eng
dc.typeMaster thesis
dc.description.localcodeMABARN351
dc.description.localcodeMAPS-BARN
dc.subject.nus762106eng
fs.subjectcodeMABARN351


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record