Show simple item record

dc.contributor.authorHovland, Maiken Stendal
dc.date.accessioned2015-06-16T12:24:17Z
dc.date.available2015-06-16T12:24:17Z
dc.date.issued2015-05-19
dc.date.submitted2015-05-19eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/9997
dc.description.abstractTidlig debut av atferdsproblemer hos barn kan gi økt risiko for å utvikle andre former for psykiske vansker, antisosial atferd, og kan føre til problemer med å tilpasse seg familie- og arbeidsliv i voksen alder. I barndommen synes det som at flere gutter enn jenter har økt risiko for å utvikle atferdsproblemer. I 2013 mottok flere gutter enn jenter atferdsrettete tiltak fra barneverntjenesten. Hensikten med denne studien er å undersøke forskjeller og likheter mellom gutter og jenter, med særlig sikte på internaliserte og eksternaliserte atferdsproblemer. Videre undersøkes sammenhenger mellom atferdsproblemer, oppmerksomhetsproblemer og sosiale problemer, samt om noen utvalgte bakgrunnsfaktorer ved mødre har betydning for atferdsproblemer hos gutter og jenter. Data er hentet fra studien «Parent Managment Training Oregon Model: Intervention effect on maternal practice and children behavior in ethnic minority families». Utvalget bestod av 96 barn med somalisk eller pakistansk opprinnelse, herunder 60 gutter og 36 jenter. To ulike måleinstrument ble anvendt for å kartlegge barnas atferd, hvor mødrene besvarte ett, og barnas pedagoger et annet. Mødrene rapporterte signifikant høyere gjennomsnittsnivå av eksternaliserte atferdsproblemer hos guttene, p =.05. Pedagogene rapporterte om signifikant høyere gjennomsnittsnivå av internaliserte atferdsproblemer hos jenter, p = .01. Det var antydninger til at de respektive kjønnsforskjellene også var fremtredende hos førskolebarn. Resultatene viste fra middels til høy korrelasjon mellom eksternalisert atferd, sosiale problemer og oppmerksomhetsproblemer, for både guttene og jentene. Resultatene fra regresjonsanalysene ga kun signifikante resultat basert på pedagogenes rapportering. Her var det signifikant sammenheng mellom mødrenes sivilstatus og eksternaliserte atferdsproblemer hos jentene, p=.002, og mødrenes opplevde økonomi og eksternaliserte atferdsproblemer hos guttene, p=.002. Det var kun mødrene som rapporterte om signifikante kjønnsforskjeller for eksternaliserte atferdsproblemer. Dette indikerer at atferdsproblemene til barna er kontekstbasert. Atferdsproblemer er svært sammensatt og resultatene i undersøkelsen indikerer at atferdsproblemer må forstås ut i fra det enkelte barnet, og at eventuelle tiltak må tilpasses barnets behov.en_US
dc.format.extent1519185 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.rightsCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.subjectAtferdsproblemereng
dc.subjectbarneng
dc.subjecteksternalisert atferdeng
dc.subjectinternalisert atferdeng
dc.subjectkjønneng
dc.titleEn studie av atferdsproblemer hos gutter og jenter i alderen 3-9 åreng
dc.typeMaster thesis
dc.description.localcodeMABARN351
dc.description.localcodeMAPS-BARN
dc.subject.nus762106eng
fs.subjectcodeMABARN351


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record