BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing Department of Economics by Title

Bergen Open Research Archive

Browsing Department of Economics by Title

Sort by: Order: Results:

 • Visic, Aida (Master thesis, The University of Bergen, 2009-06-02)
  I denne oppgaven utdypes aktiviteten markedsføring og dens betydning som en konkurransevariabel.Den norske kosmetikk- og toalettartikkelbransjen er anvendt som et eksempel på en bransje som aktivt bruker ulike markedsfør ...
 • Sjursen, Ingrid Hoem (Master thesis, The University of Bergen, 2011-11-30)
  The aim of this thesis is to investigate determinants of child mortality in the regions of Luanda and Uíge in Angola. The country has one of the highest child mortality rates in the world. The literature on the subject has ...
 • Ueland, Ingrid (Master thesis, The University of Bergen, 2012-05-31)
  I denne oppgaven skal følgende problemstilling besvares: Hvordan vil en introduksjon av elsertifikater i Norge slå ut i engrospris, sluttbrukerpris og ny fornybar kraftproduksjon i et felles marked med Sverige? Flere ...
 • Pronin, Kira (Master thesis, The University of Bergen, 2008-05-26)
  In a pure exchange economy with differential information, there may be ex-post Pareto-dominant core allocations which are not attainable as Rational Expectations Equilibria because of information verifiability issues. On ...
 • Forthun, Ingeborg (Master thesis, The University of Bergen, 2011-06-07)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke om en kombinasjon av store familieforpliktelser (målt ved antall barn) og høy yrkesdeltakelse gir økt sykefravær blant norske kvinner. I litteraturen er dette omtalt som ...
 • Husabø, Eilert (Master thesis, The University of Bergen, 2009-08-31)
  Denne oppgåva analyserer følgene av pensjonsreformen i ein overlappande generasjonsmodell, med eitt representativt individ i kvar kohort. Økonomien er delt inn i ein hushaldssektor, ein produksjonssektor og offentleg sektor. ...
 • Netteland, Håvard (Master thesis, The University of Bergen, 2012-06-14)
  Det sentrale spørsmålet i denne oppgaven er om det, for like arbeidere, er en lønnspremie knyttet til eksportvirksomhet, og hva som eventuelt kan forklare en slik sammenheng. Denne problemstillingen tar utgangspunkt i funn ...
 • Langeland, Asgeir (Master thesis, The University of Bergen, 2011-05-31)
  Denne oppgåva skal med utgangspunkt i "Portfolio managment without probability or statistics" (Flåm 2008) testa ut ein evolusjonær porteføljestrategi empirisk. Kan ein matematisk formel som ikkje blir oppdatert på bakgrunn ...
 • Gundersen, Anders Sunnås (Master thesis, The University of Bergen, 2009-12-01)
  In this thesis I assess the problems and solutions microfinance institutions face when entering a rural credit market characterized by information asymmetry and low degree of enforcement possibilities. Bangladesh and the ...
 • Abrahamsen, Signe Aase (Master thesis, The University of Bergen, 2013-08-22)
  Formålet med denne masteroppgaven har vært å evaluere ordningen med tidsbegrenset uførestønad. Ordningen ble innført i 2004 som et kortsiktig alternativ til varig uførepensjon, men avskaffet og avløst av arbeidsavklaringspenger ...
 • Knutsen, Eigil (Master thesis, The University of Bergen, 2013-06-03)
  I denne oppgaven vil følgende problemstilling belyses: Hvorfor skal myndighetene sørge for mer energieffektivisering, og hvordan vil hvite sertifikater påvirke energimiksen? Energisparing og energieffektivisering har ...
 • Friisk, Halvor Andreas Strand (Master thesis, The University of Bergen, 2009-06-02)
  I denne oppgaven utforskes effekten av lønnsrigiditeter på fordelinger av lønnsendringer i Norge. Det er gjort mange studier av lønnsrigiditeter for et bredt utvalg av land som konkluderer med at lønnsrigiditeter utgjør ...
 • Andersen, Kurt Aksel (Master thesis, The University of Bergen, 2011-09-01)
  Denne masteroppgaven tar for seg Norge og de utfordringer vi står ovenfor de kommende årene i forhold til den ventede eldrebølgen. Vi ønsker å finne svar på hvordan Norge på lang sikt vil kunne betjene underskuddene i ...
 • Winje, Hanna (Master thesis, The University of Bergen, 2013-06-02)
  Stress i banksektoren defineres som en forstyrrelse i bankenes normale virksomhet. Det vil for beslutningstakere være nyttig å ha et helhetlig inntrykk av hvor høyt stressnivået i de norske bankene er i en historisk kontekst. ...
 • Tvedt, Agnes Lea (Master thesis, The University of Bergen, 2010-12)
  Background: Over the last years the national health authorities have strongly recommended the health services to be a complete chain of treatment services, as well as recommending the health services to give the patients ...
 • Gaasland, Ivar (Doctoral thesis, The University of Bergen, 2010-09-22)
  Paper I: Efficiency losses in milk marketing boards – the importance of exports.Co-authored with Rolf Jens Brunstad and Erling Vårdal. Published in Nordic Journal of Political Economy: A milk marketing board (MMB) is a ...
 • Bårdsgjerde, Torkil (Master thesis, The University of Bergen, 2011-11-30)
  This thesis will estimate fundamental equilibrium exchange rates (FEERs) for a set of currencies during the last decade, using a five-country framework. The aim is to see if the results from FEER estimation can explain ...
 • Vastveit, Lene Kristin (Master thesis, The Universit of Bergen, 2013-11-30)
  This thesis examines two cases of Export Processing Zone (EPZ) programmes in sub-Saharan Africa (SSA), specifically in Kenya and Lesotho. Using data from the respective countries' EPZ programme authorities, central ...
 • Hansen, Frank (Master thesis, The University of Bergen, 2013-05-20)
  Vi benytter data fra et kundesenter i et norsk forsikringsselskap til å analysere hvorvidt de ansatte tar hensyn til effekten deres atferd har på medarbeiderne under gruppebaserte insentivordninger. Datasettet er et panel ...
 • Løvvik, Nicolai (Master thesis, The University of Bergen, 2012-06-15)
  Formålet med denne empiriske oppgaven er å analysere effekten av arbeids- og velferdsreformen for et utvalg førstegenerasjonsinnvandrere i Norge. Problemstillingen bygger på et kontinuerlig behov for evaluering av ...

Search BORA


Browse

My Account