BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Å gjøre kjønn: Performativitet og meningsskaping blant transkjønn og andre kjønn i Norge

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Rasmussen, Marit Vaula
dc.date.accessioned 2006-06-07T13:19:50Z
dc.date.available 2006-06-07T13:19:50Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.isbn 82-8088-474-2
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/1239
dc.description.abstract I oppgaven tar jeg for meg kjønn som paradoks, som synlig og usynlig, viktig og likevel på mange måter utematisert. Gjennom kvalitative intervju med norske transseksuelle, transvestitter, transkjønnede og andre som opplever at de overskrider kjønn ønsker jeg å analysere både deres spesielle situasjon og kjønn slik det generelt kan være i Norge. Judith Butler hevder i boka Gender Trouble at forestillinger om kjønn gjøres gjeldende gjennom performative handlinger, og at performative handlinger derfor har et endrings-potensiale dersom en bryter med forventningene til kjønn eller aktivt utfører noe uventa. I masteroppgaven har jeg analysert mine informanters erfaringer i lys av Butler for å studere i hvilken grad teoriene hennes kan være fruktbare for å studere kjønn og kulturell endring. Gjennom å studere språk og symbolsystemer, stat og jus, seksualitet, den kjønnede kroppen, rollespill og performative praksiser, viser jeg hvordan kjønn kan tre tydelig frem når forventninger omkring kjønn ikke innfris. no
dc.format.extent 456839 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.title Å gjøre kjønn: Performativitet og meningsskaping blant transkjønn og andre kjønn i Norge no
dc.type Master thesis eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialantropologi: 250 no
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account