BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Fra spørreskjemakonstruksjon til multivariat analyse av data: En innføring i survey-metoden

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Aarø, Leif Edvard
dc.date.accessioned 2007-12-04T09:45:49Z
dc.date.available 2007-12-04T09:45:49Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Aarø, Leif Edvard (2007). Fra spørreskjemakonstruksjon til multivariat analyse av data : en innføring i survey-metoden. Hemil-report no. 2-2007. Bergen: Research Centre for Health Promotion en
dc.identifier.isbn 9788276691191
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2461
dc.description.abstract Leseren skal få en forståelse av hvordan surveys kan planlegges og gjennomføres. Leseren skal også få en forholdsvis grundig innføring i den elementære statistikken og en del smakebiter på multivariat statistikk.Innledningskapittelet gir en introduksjon til survey-metoden og beskriver blant annet en del sentrale begreper, prinsipper for konstruksjon av spørreskjema og en del stoff om trekking av utvalg. Det andre kapittelet handler om den elementære, univariate statistikken. Etterfølgende kapitler tar for seg bivariat statistikk, variansanalyse, faktoranalyse (samt prinsipal komponentanalyse), analyse av reliabilitet og regresjonsanalyse. Teksten er forsøkt holdt i et enkelt, ikke-matematisk språk. En del enkle formler er likevel tatt med. en
dc.description.sponsorship Denne innføringen i survey-metoden ble opprinnelig skrevet med støtte fra Norges Forskningsråd, eller mer presist, det som tidligere het Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF), Rådet for samfunnvitenskapelig forskning (RSF). Den er senere brukt i undervisningen på doktorgradsprogrammet ved Det psykologiske fakultet, i metodeundervisningen ved Institutt for utdanning og helse og ved masterprogrammet i musikkterapi ved Grieg-akademiet. no
dc.language.iso nob en
dc.publisher Research Centre for Health Promotion/Griegakademiet, Universitet i Bergen en
dc.relation.ispartofseries HEMIL-report en
dc.relation.ispartofseries 2-2007 en
dc.subject Survey-metoden no
dc.subject Statistikk no
dc.subject Health surveys no
dc.subject Spørreskjemaundersøkelse no
dc.subject Univariat statistikk no
dc.subject Bivariat statistikk no
dc.subject Variansanalyse no
dc.subject Regresjonsanalyse no
dc.subject Prinsipal komponentanalyse no
dc.title Fra spørreskjemakonstruksjon til multivariat analyse av data: En innføring i survey-metoden no
dc.type Report en
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200 no


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account