BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Fra spørreskjemakonstruksjon til multivariat analyse av data: En innføring i survey-metoden

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Aarø, Leif Edvard eng
dc.date.accessioned 2007-12-04T09:45:49Z
dc.date.available 2007-12-04T09:45:49Z
dc.date.issued 2007 eng
dc.identifier.citation Aarø, Leif Edvard (2007). Fra spørreskjemakonstruksjon til multivariat analyse av data : en innføring i survey-metoden. Hemil-report no. 2-2007. Bergen: Research Centre for Health Promotion en
dc.identifier.isbn 9788276691191 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2461
dc.description.abstract Leseren skal få en forståelse av hvordan surveys kan planlegges og gjennomføres. Leseren skal også få en forholdsvis grundig innføring i den elementære statistikken og en del smakebiter på multivariat statistikk.Innledningskapittelet gir en introduksjon til survey-metoden og beskriver blant annet en del sentrale begreper, prinsipper for konstruksjon av spørreskjema og en del stoff om trekking av utvalg. Det andre kapittelet handler om den elementære, univariate statistikken. Etterfølgende kapitler tar for seg bivariat statistikk, variansanalyse, faktoranalyse (samt prinsipal komponentanalyse), analyse av reliabilitet og regresjonsanalyse. Teksten er forsøkt holdt i et enkelt, ikke-matematisk språk. En del enkle formler er likevel tatt med. en
dc.description.sponsorship Denne innføringen i survey-metoden ble opprinnelig skrevet med støtte fra Norges Forskningsråd, eller mer presist, det som tidligere het Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF), Rådet for samfunnvitenskapelig forskning (RSF). Den er senere brukt i undervisningen på doktorgradsprogrammet ved Det psykologiske fakultet, i metodeundervisningen ved Institutt for utdanning og helse og ved masterprogrammet i musikkterapi ved Grieg-akademiet. eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher Research Centre for Health Promotion/Griegakademiet, Universitet i Bergen eng
dc.relation.ispartofseries HEMIL-report en
dc.relation.ispartofseries 2-2007 en
dc.subject Survey-metoden nob
dc.subject Statistikk nob
dc.subject Health surveys nob
dc.subject Spørreskjemaundersøkelse nob
dc.subject Univariat statistikk nob
dc.subject Bivariat statistikk nob
dc.subject Variansanalyse nob
dc.subject Regresjonsanalyse nob
dc.subject Prinsipal komponentanalyse nob
dc.title Fra spørreskjemakonstruksjon til multivariat analyse av data: En innføring i survey-metoden nob
dc.type Report eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200 nob


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account