BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Ugifte mødre

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Øyen, Else eng
dc.date.accessioned 2008-10-10T11:51:19Z
dc.date.available 2008-10-10T11:51:19Z
dc.date.issued 1966
dc.identifier.citation http://www.universitetsforlaget.no/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2795
dc.description.abstract I 1962 ble det satt i verk en undersøkelse av den ugifte mors stilling i det norske samfunn. Else Øyen hadde ansvaret for undersøkelsen, og i denne boka legger hun fram resultatene. Disse viser at det ikke er en liten uoverenstemmelse mellom den gjengse oppfatning av ugifte mødre og det bilde vi får på grunnlag av de data som ble samlet inn. Selv om samfunnets syn på ugifte mødre er endret, møter en ugift mor likevel store vansker i det daglige liv. Vanskene ligger både på det praktiske og det sosiale plan, fordi så mange har skapt seg en oppfatning av den ugifte mor, og fordi denne stereotypien går igjen i skjønnlitteraturen, i folkemeningen og i den sosialpolitiske behandling av ugifte mødre. en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher Universitetsforlaget en
dc.title Ugifte mødre en
dc.type Book eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220 nob


Files in this item

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account