BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Landskap med vindmøller. Om politiske prosesser, sted og mening

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Nerheim, Ånund eng
dc.date.accessioned 2008-11-10T11:15:21Z
dc.date.available 2008-11-10T11:15:21Z
dc.date.issued 2007 eng
dc.date.submitted 2007-12-18 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2881
dc.description.abstract Masteroppgaven gir en oversikt over den politiske og byråkratiske prosessen som settes i gang ved en offentliggjøring av planer om vindkraftutbygging. Oppgaven tar utgangspunkt i et halvt års feltarbeid på Jæren i Rogaland, Norge, og dokumenter fra offentlige arkiv, og viser prosessens gang fra start til slutt ved hjelp av historiske og etnografiske eksempler.Et eget kapittel beskriver og analyserer en sosial situasjon som ikke ville vært tilgjengelig uten bruk av deltagende observasjon. Møter mellom utbyggere av vindkraft og grunneiere på stedet beskrives og analyseres ved hjelp av klassisk antropologisk teori om "joking relationships".Grunneierne så vel som andre aktørers oppfatninger av konkrete vindkraftutbygginger analyseres ved hjelp av en modell for sosialt rom. Ved kategoriseringen i ulike rom kan aktørers ulike perspektiv på en utbygging forståes som prinsipielt likeverdige. I praksis medfører aktørenes ulike oppfatning av sted likevel at enkelte av aktørene har bedre forutsetninger for å lykkes med sin argumentasjon i en offentlig diskurs om en vindkraftutbygging.Forfatteren håper at masteroppgaven kan bidra til innsikt i hva slags prosess et forslag om vindkraftutbygging er, og at aktører som ønsker å delta i den offentlige debatten om en slik sak blir bedre rustet til å forstå sin egen og andre aktørers posisjon og mulige handlemåter. no
dc.format.extent 750832 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Vindkraft nob
dc.subject Vindpark nob
dc.subject Vindenergi nob
dc.subject Miljø nob
dc.subject Miljøvern nob
dc.subject Klima nob
dc.subject Landskap nob
dc.subject Sosiale rom nob
dc.subject Joking relationships nob
dc.subject Lokalsamfunn nob
dc.subject Politikk nob
dc.subject Høring nob
dc.title Landskap med vindmøller. Om politiske prosesser, sted og mening no
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Sosialantropologi nob
dc.type.course SANT350 eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialantropologi: 250 nob
dc.rightsHolder The author eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 738199 eng
dc.type.program MASV-SANT eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account