BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Landskap med vindmøller. Om politiske prosesser, sted og mening

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Nerheim, Ånund
dc.date.accessioned 2008-11-10T11:15:21Z
dc.date.available 2008-11-10T11:15:21Z
dc.date.issued 2007
dc.date.submitted 2007-12-18 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2881
dc.description.abstract Masteroppgaven gir en oversikt over den politiske og byråkratiske prosessen som settes i gang ved en offentliggjøring av planer om vindkraftutbygging. Oppgaven tar utgangspunkt i et halvt års feltarbeid på Jæren i Rogaland, Norge, og dokumenter fra offentlige arkiv, og viser prosessens gang fra start til slutt ved hjelp av historiske og etnografiske eksempler.Et eget kapittel beskriver og analyserer en sosial situasjon som ikke ville vært tilgjengelig uten bruk av deltagende observasjon. Møter mellom utbyggere av vindkraft og grunneiere på stedet beskrives og analyseres ved hjelp av klassisk antropologisk teori om "joking relationships".Grunneierne så vel som andre aktørers oppfatninger av konkrete vindkraftutbygginger analyseres ved hjelp av en modell for sosialt rom. Ved kategoriseringen i ulike rom kan aktørers ulike perspektiv på en utbygging forståes som prinsipielt likeverdige. I praksis medfører aktørenes ulike oppfatning av sted likevel at enkelte av aktørene har bedre forutsetninger for å lykkes med sin argumentasjon i en offentlig diskurs om en vindkraftutbygging.Forfatteren håper at masteroppgaven kan bidra til innsikt i hva slags prosess et forslag om vindkraftutbygging er, og at aktører som ønsker å delta i den offentlige debatten om en slik sak blir bedre rustet til å forstå sin egen og andre aktørers posisjon og mulige handlemåter. no
dc.format.extent 750832 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Vindkraft no
dc.subject Vindpark no
dc.subject Vindenergi no
dc.subject Miljø no
dc.subject Miljøvern no
dc.subject Klima no
dc.subject Landskap no
dc.subject Sosiale rom no
dc.subject Joking relationships no
dc.subject Lokalsamfunn no
dc.subject Politikk no
dc.subject Høring no
dc.title Landskap med vindmøller. Om politiske prosesser, sted og mening no
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master i Sosialantropologi no
dc.type.course SANT350 o
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialantropologi: 250 no
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 738199
dc.type.program MASV-SANT no


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account