BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Grønne sertifikater. Et norsk perspektiv på saken om et pliktig elsertifikatmarked mellom Sverige og Norge.

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Kolbeinstveit, Atle eng
dc.date.accessioned 2009-02-09T10:03:19Z
dc.date.available 2009-02-09T10:03:19Z
dc.date.issued 2008-11-27
dc.date.submitted 2008-11-27 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3133
dc.description.abstract Elsertifikater eller grønne sertifikater er en markedsbasert og forbrukerfinansiert støtteordning for ny fornybar kraft. Norske myndigheter vurderte å opprette et felles marked for elsertifikater sammen med Sverige. På Stortinget var det tilsynelatende politisk enighet om å utforme et sertifikatmarked sammen med Sverige. Allikevel ble samtalene mellom landenes myndigheter innstilt vinteren 2005-2006 . Jeg har undersøkt denne saken i et norsk perspektiv ved å innhente dokumenter og ved å gjøre intervjuer med aktører i saken. Oppgaven søker å gi økt forståelse av norske posisjoner i saken og bruker disse for å gi forklaringer på utfallet. På bakgrunn av tre modeller inspirert av Graham Allison's artikkel "Conceptual models and the Cuban Missile Crisis" (1969) har jeg spesielt undersøkt tre hypoteser. Den første hypotesen var at regjeringen Stoltenberg II oppfattet at grønne sertifikater ville gi høyere strømpriser for forbrukerne, og at regjeringen videre oppfattet at dette ville gi lavere velgeroppslutning. Jeg har funnet at denne hypotesen hadde støtte blant politikere som jeg intervjuet, men også at andre politiske grunner og forklaringer spilte en rolle. Slik sett synes det som regjeringen hadde svært mange forskjellige grunner for sitt valg. Ved den andre hypotesen har jeg undersøkt hvordan forvaltningen behandlet saken om grønne sertifikater. Mine funn er at Olje- og Energidepartementet og Finansdepartementet var hovedaktører innen forvaltningen. De to departementene har i stor grad brukt samfunnsøkonomiske analyser som hadde som overordnet konklusjon at grønne sertifikater ikke var hensiktsmessige. Mine analyser bygger opp om at samfunnsøkonomisk tilnærming hadde en sentral posisjon i regjeringens valg siden statsminister Jens Stoltenberg selv er økonom og fordi Finansminister Kristin Halvorsen var "bundet" av eget departement. Ved den tredje hypotesen har jeg undersøkt og analysert hvordan aktører innen kraftkrevende industri påvirket regjeringens beslutning. Mitt funn er at aktører innen kraftkrevende industri argumenterte for grønne sertifikater, men at disse ikke viste spesiell stor interesse. På den andre siden kan det argumenteres for at kraftkrevende industri i sterkere grad ønsket gasskraft og at dette påvirket regjeringens beslutning i saken om grønne sertifikater. en
dc.format.extent 917039 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Energi nob
dc.subject Elektrisitet nob
dc.subject Kraft nob
dc.subject Kraftmarked nob
dc.subject Grønne sertifikater nob
dc.subject Beslutninger nob
dc.subject Politikk nob
dc.title Grønne sertifikater. Et norsk perspektiv på saken om et pliktig elsertifikatmarked mellom Sverige og Norge. no
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master en
dc.type.course AORG350 en
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240 no
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 731111 eng
dc.type.program MASV-AORG no


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account