BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

"Hverdagsliv og strategier". Om makt og situasjonsdefinering i relasjonen mellom personale og beboere i bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemning

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Berntsen, Håkon Alling eng
dc.date.accessioned 2009-03-30T14:08:20Z
dc.date.available 2009-03-30T14:08:20Z
dc.date.issued 2008-06-20
dc.date.submitted 2008-06-20 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3210
dc.description.abstract Dette prosjektet fokuserer på relasjonen mellom personale og beboere i et bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemning. Denne relasjonen presenteres som grunnleggende asymmetrisk når det kommer til makt og status. Dette er et resultat av personalet sin rolle som omsorgsperson i denne relasjonen, og beboeren sin rolle som mottaker av omsorg. Bakgrunnen for prosjektet er HVPU-reformen, som blant annet gav personer med psykisk utviklingshemning rett på egen leilighet, og Sosialtjenestelovens kapittel 4A, som legger retningslinjer for bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. Analysen er delt inn i tre deler. Den første av disse presenterer hverdagslivet i bofellesskapet. Den andre presenterer tre forskjellige strategier som personalet benytter i hverdagslivet i bofellesskapet. Det er gjennom disse strategiene at personalet realiserer sin makt i relasjonen til beboerne. Disse strategiene blir kalt akseptstrategi, påvirkningsstrategi og tvangsstrategi. Den tredje delen tar for seg hvordan disse strategiene benyttes i forskjellige sammenhenger. Her pekes det på tre eksempler på slike sammenhenger. Det første av disse eksemplene er personalets forsøk på å opprettholde kontroll over omgivelsene. Her står det sentralt hvordan personalet må justere sine handlinger etter omgivelsene. Det andre er hvordan personalets tidsoppfatning og tidsforståelse møter beboernes tidsforståelse og tidsoppfatninger. I slike situasjoner er det lett for å oppstå konflikter. Dette kan igjen føre til at personaet velger en strategi på grunnlag av disse konfliktene. Det tredje eksempelet er hvordan personalet benytter strategier for å gjennomføre normaliseringsprosesser i bofellesskapet. Disse presenteres som både bevisste og planlagte, og ubevisste og impulsive. Til slutt diskuteres det hvordan personalet utfører noe som kan kalles en argumentasjon med seg selv før en eventuell inngripen i beboernes adferd. Dette består av at personalet veier forskjellige argumenter opp mot hverandre. Oppgaven er basert på en casestudie bestående av intervju og observasjon i et bofellesskap i Bergen. no
dc.format.extent 658520 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Tjenestebruker no
dc.subject Tjenestemottaker no
dc.subject Bofellesskap no
dc.subject HVPU no
dc.subject Ansvarsreformen no
dc.subject Sosialtjenesteloven no
dc.subject Psykisk utviklingshemning no
dc.subject Psykisk utviklingshemming no
dc.title "Hverdagsliv og strategier". Om makt og situasjonsdefinering i relasjonen mellom personale og beboere i bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemning no
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Sosiologi no
dc.type.course SOS360 no
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 732106
dc.type.program MASV-SOS no


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account