BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

"You listen to love with your intellect" - om kriterier og retoriske virkemidler i kritikk av populærmusikk

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Olsson, Einar Moland eng
dc.date.accessioned 2009-05-07T07:06:07Z
dc.date.available 2009-05-07T07:06:07Z
dc.date.issued 2009-05-07 eng
dc.date.submitted 2009-02-01 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3267
dc.description.abstract Criticism of popular music has, since it started to gain momentum in the sixties, contributed to the debate over what constitutes good pop music. There has only been a limited degree of debate over what constitutes good criticism of popular music, and there have been even fever efforts to conduct a thorough analysis to find out how this critical discipline functions. This paper enters a few of the aspects connected to criticism of popular music in order to find some answers to these questions. The main focus here is directed towards which criteria and rhetorical tools are being used, and how they contribute to the discourse of music criticism. en
dc.description.abstract Kritikk av populærmusikk har, helt siden den for alvor begynte å få mye oppmerksomhet på 60-tallet, vært med på å skape debatt om hva som er god popmusikk. Det har i liten grad vært en debatt over hva som konstituerer god musikkritikk, og det har i enda mindre grad funnet sted noen form for undersøkelse for å finne ut hvordan denne kritikerdisiplinen fungerer. Denne oppgaven går inn på noen aspekter ved kritikk av populærmusikk for å prøve å finne svar på dette spørsmålet. Hovedfokuset er rettet mot systematisering av hvilke kriterier og hvilke retoriske virkemidler som blir brukt, og hvordan disse eventuelt er med på å danne basisen i en musikkritisk diskurs. no
dc.format.extent 866401 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Musikkritikk nob
dc.title "You listen to love with your intellect" - om kriterier og retoriske virkemidler i kritikk av populærmusikk no
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Allmenn litteraturvitenskap nob
dc.type.course ALLV350 eng
dc.subject.nsi VDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040::Allmenn litteraturvitenskap: 041 nob
dc.rightsHolder The author eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 712103 eng
dc.type.program MAHF-LITT eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account