BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Fisketurisme, kystbygda si redning? - Ein studie av fisketurisme i Finnøy kommune

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Riisnes, Arne Andreas
dc.date.accessioned 2009-07-02T07:20:03Z
dc.date.available 2009-07-02T07:20:03Z
dc.date.issued 2008-05-15
dc.date.submitted 2008-05-15 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3306
dc.description.abstract Denne oppgåva tar for seg fisketurisme som distriktsnæring i Finnøy kommune i Rogaland. Her har eg intervjua aktørar som driv med fisketurisme og andre aktørar som er tilknytt næringa, men òg personar som har eit overordna perspektiv på næringsutvikling i regionen som til dømes banksjef og næringskonsulentar. I arbeidet mitt søkjer eg å auke det generelle kunnskapsnivået mitt om produksjonen innan fisketurisme, samtidig som eg vil prøve å avdekke djupare strukturar og meiningsdanning rundt det å drive med fisketurisme. Dette vil gje grunnlag for å drøfte på kva måte fisketurisme er med på å skape lokal økonomisk vekst i ein distriktskommune som Finnøy. no
dc.format.extent 2280260 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nno en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Fisketurisme no
dc.subject Produksjonskjede no
dc.title Fisketurisme, kystbygda si redning? - Ein studie av fisketurisme i Finnøy kommune no
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master en
dc.type.course GEO350 no
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsgeografi: 290 no
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 733111
dc.type.program MASV-GEOG no


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account