BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Fisketurisme, kystbygda si redning? - Ein studie av fisketurisme i Finnøy kommune

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Riisnes, Arne Andreas eng
dc.date.accessioned 2009-07-02T07:20:03Z
dc.date.available 2009-07-02T07:20:03Z
dc.date.issued 2008-05-15 eng
dc.date.submitted 2008-05-15 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3306
dc.description.abstract Denne oppgåva tar for seg fisketurisme som distriktsnæring i Finnøy kommune i Rogaland. Her har eg intervjua aktørar som driv med fisketurisme og andre aktørar som er tilknytt næringa, men òg personar som har eit overordna perspektiv på næringsutvikling i regionen som til dømes banksjef og næringskonsulentar. I arbeidet mitt søkjer eg å auke det generelle kunnskapsnivået mitt om produksjonen innan fisketurisme, samtidig som eg vil prøve å avdekke djupare strukturar og meiningsdanning rundt det å drive med fisketurisme. Dette vil gje grunnlag for å drøfte på kva måte fisketurisme er med på å skape lokal økonomisk vekst i ein distriktskommune som Finnøy. no
dc.format.extent 2280260 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nno eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Fisketurisme nob
dc.subject Produksjonskjede nob
dc.title Fisketurisme, kystbygda si redning? - Ein studie av fisketurisme i Finnøy kommune no
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master nob
dc.type.course GEO350 eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsgeografi: 290 nob
dc.rightsHolder The author eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 733111 eng
dc.type.program MASV-GEOG eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account