BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

USA-bilder i Norge og Sverige Fremstillingen av amerikansk utenrikspolitikk 1945-1973 i norske og svenske lærebøker.

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Fjeldstad, Anders eng
dc.date.accessioned 2009-07-03T11:38:59Z
dc.date.available 2009-07-03T11:38:59Z
dc.date.issued 2009-05-15 eng
dc.date.submitted 2009-05-15 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3349
dc.description.abstract USA-bilder i Norge og Sverige Mastergradsoppgaven analyserer fremstillingen av amerikansk utenrikspolitikk ca. 1945-1973 i norske og svenske lærebøker i historie for den videregående skole fra 1960-tallet til i dag. Lærebokanalysen fokuserer hovedsakelig på fem tema: Truman-doktrinen, Marshall-planen, Korea-krigen, Vietnam-krigen og USAs politikk i Latin-Amerika. Til sammen 14 lærebøker, syv fra hvert land, utgjør analysens hovedverk. Analysens funn blir sammenlignet på to måter: utviklingen over tid innenfor hvert land, og de norske og svenske fremstillingene i forhold til hverandre. Resultatene ses også i en større sammenheng i forhold til den samfunnsmessige og politiske utviklingen i Norge og Sverige, i tillegg til utvalgte verdenshistoriske oversiktsverk. De norske lærebøkene viste en rimelig ukritisk legitimering av amerikansk utenrikspolitikk på 1960-tallet. Dette forandret seg drastisk med overgangen til 1970-tallet. USAs utenrikspolitikk fremsto da som drevet av kapitalistiske motiv, med tidvis klare imperialistiske ambisjoner. Dette var i tråd med endringer i opinionens holdning til USA, blant annet som følge av Vietnam-krigen. Berlinmurens fall og slutten på den kalde krigen ga utslag i en mer kompleks og multiperspektiv fremstilling av amerikansk utenrikspolitikk, tydelig påvirket av periodens postideologiske karakter. Også de svenske lærebøkene gjennomgikk en utvikling i synet på USA. Kontrastene og ytterpunktene var imidlertid noe mindre, da fremstillingene viste seg mer kompleks gjennom hele perioden. Utviklingstrekkene fulgte til en viss grad den svenske samfunnsutviklingen, men mens Sveriges offisielle kritikk ovenfor USA tidvis var krassere enn i Norge, gjenspeilet ikke lærebøkene det samme. no
dc.format.extent 1190777 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject USA nob
dc.subject Lærebok nob
dc.subject Læreverk nob
dc.subject Utenrikspolitikk nob
dc.subject Norge nob
dc.subject Sverige nob
dc.subject Etterkrigstiden nob
dc.subject Den kalde krigen nob
dc.subject Truman-doktrinen nob
dc.subject Marshall-planen nob
dc.subject Korea-krigen nob
dc.subject Vietnam-krigen nob
dc.subject Latin-Amerika nob
dc.title USA-bilder i Norge og Sverige Fremstillingen av amerikansk utenrikspolitikk 1945-1973 i norske og svenske lærebøker. nob
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Historie nob
dc.type.course HIS350 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 713107 eng
dc.type.program MAHF-HIS eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account