BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

USA-bilder i Norge og Sverige Fremstillingen av amerikansk utenrikspolitikk 1945-1973 i norske og svenske lærebøker.

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Fjeldstad, Anders
dc.date.accessioned 2009-07-03T11:38:59Z
dc.date.available 2009-07-03T11:38:59Z
dc.date.issued 2009-05-15
dc.date.submitted 2009-05-15 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3349
dc.description.abstract USA-bilder i Norge og Sverige Mastergradsoppgaven analyserer fremstillingen av amerikansk utenrikspolitikk ca. 1945-1973 i norske og svenske lærebøker i historie for den videregående skole fra 1960-tallet til i dag. Lærebokanalysen fokuserer hovedsakelig på fem tema: Truman-doktrinen, Marshall-planen, Korea-krigen, Vietnam-krigen og USAs politikk i Latin-Amerika. Til sammen 14 lærebøker, syv fra hvert land, utgjør analysens hovedverk. Analysens funn blir sammenlignet på to måter: utviklingen over tid innenfor hvert land, og de norske og svenske fremstillingene i forhold til hverandre. Resultatene ses også i en større sammenheng i forhold til den samfunnsmessige og politiske utviklingen i Norge og Sverige, i tillegg til utvalgte verdenshistoriske oversiktsverk. De norske lærebøkene viste en rimelig ukritisk legitimering av amerikansk utenrikspolitikk på 1960-tallet. Dette forandret seg drastisk med overgangen til 1970-tallet. USAs utenrikspolitikk fremsto da som drevet av kapitalistiske motiv, med tidvis klare imperialistiske ambisjoner. Dette var i tråd med endringer i opinionens holdning til USA, blant annet som følge av Vietnam-krigen. Berlinmurens fall og slutten på den kalde krigen ga utslag i en mer kompleks og multiperspektiv fremstilling av amerikansk utenrikspolitikk, tydelig påvirket av periodens postideologiske karakter. Også de svenske lærebøkene gjennomgikk en utvikling i synet på USA. Kontrastene og ytterpunktene var imidlertid noe mindre, da fremstillingene viste seg mer kompleks gjennom hele perioden. Utviklingstrekkene fulgte til en viss grad den svenske samfunnsutviklingen, men mens Sveriges offisielle kritikk ovenfor USA tidvis var krassere enn i Norge, gjenspeilet ikke lærebøkene det samme. no
dc.format.extent 1190777 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject USA no
dc.subject Lærebok no
dc.subject Læreverk no
dc.subject Utenrikspolitikk no
dc.subject Norge no
dc.subject Sverige no
dc.subject Etterkrigstiden no
dc.subject Den kalde krigen no
dc.subject Truman-doktrinen no
dc.subject Marshall-planen no
dc.subject Korea-krigen no
dc.subject Vietnam-krigen no
dc.subject Latin-Amerika no
dc.title USA-bilder i Norge og Sverige Fremstillingen av amerikansk utenrikspolitikk 1945-1973 i norske og svenske lærebøker. no
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Historie no
dc.type.course HIS350 en
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 713107
dc.type.program MAHF-HIS en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account