BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Kunsten å organisere for innovasjon. En casestudie av Arenaprosjektet MarinVEST

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Rørvik, Ruth
dc.date.accessioned 2009-10-26T11:15:45Z
dc.date.available 2009-10-26T11:15:45Z
dc.date.issued 2009-02-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3574
dc.description.abstract Dette er en analyse av det offentlig initierte prosjektet MarinVEST. Analysen ser på hvilken kompetanse MarinVEST har hatt til å fremme kunnskapsspredning og økt innovasjonsevne innen den marine næringen på vestlandet. Sentrale tema er læring, innovasjon, samarbeid, nettverk, organisasjonsteori og trippel helix.
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Innovasjon no
dc.subject Læring no
dc.subject Prosjekt no
dc.subject Nettverk no
dc.subject Trippel helix no
dc.title Kunsten å organisere for innovasjon. En casestudie av Arenaprosjektet MarinVEST no
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master
dc.type.course AORG350 en
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242 en
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.type.program MASV-AORG


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account