BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

El trasfondo político de la penalización del aborto terapéutico en Nicaragua en 2006, y su relación con los derechos humanos de las mujeres.

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Helgheim, Rakel eng
dc.date.accessioned 2009-12-07T11:01:33Z
dc.date.available 2009-12-07T11:01:33Z
dc.date.issued 2009-05 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3637
dc.description.abstract Denne oppgåva har som mål å undersøke reforma av abortlova i Nicaragua i 2006, ut frå eit kjønns- og menneskerettsperspektiv. I oktober 2006 vedtok Nasjonalforsamlinga i Nicaragua å annullere artikkel 165 frå den nasjonale straffelova. Denne artikkelen garanterte retten til medisinsk abort i tilfelle der dette var eit naudsynt inngrep for å verne om kvinna sitt liv eller helse. Min påstand er at ein studie av denne lovendringa kan fungere som eit analytisk verktøy for å evaluere i kva grad den nicaraguanske staten respekterer, vernar og fremjar kvinners menneskeretter. Eg konkluderer med at vi bør forstå kriminaliseringa av medisinsk abort i Nicaragua i 2006 ikkje berre som ei einskild historisk hending, men at det er meir fruktbart å studere denne hendinga som ein sentral del av ein lenge pågåande forhandlingsprosess mellom feministiske og anti-feministiske interesser i forholdet stat – kjønn i Nicaragua. Dersom ein vurderer morsrolla som eit konstituerande element i den kvinnelege identiteten, kan ei statleg regulering av fridomen til å kontrollere eigen fertilitet vere ein viktig maktmekanisme for å halde i hevd tradisjonelle kjønnsstrukturar i samfunnet. Bakgrunnen for kriminaliseringa av medisinsk abort i 2006 synleggjer viktige sider ved det aktuelle politiske klimaet i Nicaragua, og gjennom å studere lovendringa kan ein kaste lys over heilt sentrale aspekt ved den generelle menneskerettssituasjonen til kvinner og jenteborn i landet. en
dc.language.iso spa eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.title El trasfondo político de la penalización del aborto terapéutico en Nicaragua en 2006, y su relación con los derechos humanos de las mujeres. sp
dc.type Master thesis eng
dc.subject.nsi VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Spansk språk: 026 nob
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account