BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Gardens at remote lighthouses along the Norwegian coast. A botanical project

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Moe, Dagfinn eng
dc.contributor.author Salvesen, Per Harald eng
dc.contributor.author Åsen, Per Arvid eng
dc.date.accessioned 2009-12-07T12:37:11Z
dc.date.available 2009-12-07T12:37:11Z
dc.date.issued 2009 eng
dc.identifier.citation In: Jean-Paul Morel, Anna Maria Mercuri (Eds.), Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe. Centro Europeo per i Beni Culturali Ravello, Edipuglia Bari. en
dc.identifier.isbn 978-88-7228-574-9 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3647
dc.description.abstract Et fyrhageprosjekt ble startet i 2002 med den målsetting, så langt det lot seg gjøre, å dokumentere bruk av hageplanter på norske fyrstasjoner. I løpet av prosjektet ble data fra vel 80 av et totalt antall på 207 fyr innsamlet ved besøk, opplysninger i litteraturen og intervjuer av personer som hadde bodd på betjente fyr. Mens noen fyr hadde opparbeidet seg flekker og arealer til slåttemark og dyrkning av blant annet poteter, hadde andre ingen ting, eller ikke større enn knapt 0,5 m2, med plass til en potetplante eller noen gulrøtter. Sterk vind fra havet eller fra nord kunne medføre jorderosjon, og rent generelt har klimatiske forhold vært en begrensende faktor. Ettårige vekster, som vanlige grønnsaker, ble dyrket, for eksempel forskjellige kål (Brassica spp.), gulrot (Daucus carrota), forskjellige løksorter (Allium spp.) og redikk (Raphanus sativus). De er borte nå, men arter som luftløk (Allium cepa f. prolifera) og gressløk (A. schoenoprasum) holder seg i live. I sørlige områder er kirsebær (Prunus avium og P. cerasus), plommer (P. domestica), epler (Malus domestica) og pære (Pyrus communis) kjent og finnes fremdeles mange steder. Rips, solbær og stikkelsbær (Ribes spp.) ble dyrket, og har klart seg frem til i dag. Andre vekster som fremdeles fines gjenstående etter tidligere hagebruk, er bl.a. sitkagran (Picea sitkensis) og andre treslag plantet som le mot vind, og vier, bl.a. korgpil (Salix viminalis), brukt til fletting av teiner og kurver. Den kanskje mest livskraftige planten som er funnet på mange av fyrstasjonene er rabarbra (Rheum ×rhabarbarum) – nærmest et standard innslag fra sør i landet til helt i nord. Flere nytteplanter, og noen prydplanter, for det meste enfrøbladete løk- og knollvekster, har overlevd. Ofte er de eneste levende bevis på tidligere hagebruk på stedet. Antall hagevekster synes å øke fra nord mot sør, men vekstforholdene har de fleste steder vært ganske ekstreme. no
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Edipuglia eng
dc.title Gardens at remote lighthouses along the Norwegian coast. A botanical project eng
dc.type Peer reviewed eng
dc.type Chapter eng
dc.subject.nsi VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Plantegeografi: 496 nob
bora.peerreviewed Peer reviewed eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account