BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Fredrik VI som politisk aktør 1807-1814. Ei historiografisk undersøking av Fredrik VI som politisk aktør, med hand om militær- og utanrikspolitikken

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Skaaden, Bjarte eng
dc.date.accessioned 2010-09-07T11:23:40Z
dc.date.available 2010-09-07T11:23:40Z
dc.date.issued 2010-05-17 eng
dc.date.submitted 2010-05-17 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4100
dc.description.abstract Vi nærmar oss eit stort jubileum i Noreg. I 2014 er det 200 år sidan "det forunderlege året" - 1814. Denne oppgåva undersøker historielitteraturen, med særleg fokus på kong Fredrik VI (1768-1839). Formålet er å kartlegge skildringane av kongen som politisk aktør, og freiste å danne eit større bilete av Fredrik i krigsåra 1807-1814. Mot slutten av avhandlinga vil resultata verte testa mot den nye kongebiografien, Den Standhaftige Tinsoldat, som kom i 2009. en
dc.format.extent 619295 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nno eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject Fredrik VI nob
dc.subject Fredrik 6 nob
dc.subject 1814 nob
dc.subject Kielfreden nob
dc.title Fredrik VI som politisk aktør 1807-1814. Ei historiografisk undersøking av Fredrik VI som politisk aktør, med hand om militær- og utanrikspolitikken nob
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Historie nob
dc.type.course HIS350 eng
dc.subject.nsi VDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Politisk historie: 071 nob
dc.subject.nsi VDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Moderne historie (etter 1800): 083 nob
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 713107 eng
dc.type.program MAHF-HIS eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account