BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Fredrik VI som politisk aktør 1807-1814. Ei historiografisk undersøking av Fredrik VI som politisk aktør, med hand om militær- og utanrikspolitikken

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Skaaden, Bjarte
dc.date.accessioned 2010-09-07T11:23:40Z
dc.date.available 2010-09-07T11:23:40Z
dc.date.issued 2010-05-17
dc.date.submitted 2010-05-17 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4100
dc.description.abstract Vi nærmar oss eit stort jubileum i Noreg. I 2014 er det 200 år sidan "det forunderlege året" - 1814. Denne oppgåva undersøker historielitteraturen, med særleg fokus på kong Fredrik VI (1768-1839). Formålet er å kartlegge skildringane av kongen som politisk aktør, og freiste å danne eit større bilete av Fredrik i krigsåra 1807-1814. Mot slutten av avhandlinga vil resultata verte testa mot den nye kongebiografien, Den Standhaftige Tinsoldat, som kom i 2009. en
dc.format.extent 619295 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nno en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Fredrik VI no
dc.subject Fredrik 6 no
dc.subject 1814 no
dc.subject Kielfreden no
dc.title Fredrik VI som politisk aktør 1807-1814. Ei historiografisk undersøking av Fredrik VI som politisk aktør, med hand om militær- og utanrikspolitikken no
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master i Historie en
dc.type.course HIS350 en
dc.subject.nsi VDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Politisk historie: 071 en
dc.subject.nsi VDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Moderne historie (etter 1800): 083 en
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 713107
dc.type.program MAHF-HIS


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account