BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Samordning og samvirke for samfunnssikkerhet - En studie av prosessen rundt St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet, Samvirke og Samordning

Bergen Open Research Archive

Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Search BORA


Browse

My Account