BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

“Palestine is everything: my homeland, my religion, my tradition. Without it I am a refugee” Drømmen om retur blant palestinske flyktninger i Rashediyeh, Sør-Libanon

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Lundgård, Annicken
dc.date.accessioned 2011-03-21T11:00:10Z
dc.date.available 2011-03-21T11:00:10Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4592
dc.description.abstract Etter "den store katastrofen" (al-nakbah) i 1948, har Palestinere spredt seg utover hele verden, flesteparten i Syria, Jordan og Libanon. I Libanon har det nye hjemmet blitt skapt innenfor flyktningleirer, hvor de har blitt tildelt begrenset med plass og få, om ingen, sivile rettigheter. I slike tilfeller får sosiale relasjoner en sentral posisjon, og den palestinske identiteten blir et viktig moment både for egen selvfølelse og som motivasjon for motstand. Denne avhandlingen setter søkelyset på palestinske flyktninger i Libanon og deres tilknytning til hjemland, hvor retur hjem" må sies å ha blitt tillagt en helt fundamental verdi. Med utgangspunkt i et 6 måneders langt feltarbeid i den palestinske flyktningleiren Rashediyeh, nær den israelsk-libanesiske grensen i Sør-Libanon, ønsker jeg å vise de dilemmaene som palestinske flyktninger i Rashediyeh møter i forhold til sin identitet. Hovedtyngden i avhandlingen omhandler hvorfor og hvordan generasjoner født og oppvokst i eksil forestiller seg Palestina. Jeg vil diskutere hvordan slike forestillinger vokser frem på grunnlag av annenhånds minner, medierapporteringer og andre kilder, men også at de i stor grad hviler på erfaringer de møter på i hverdagen, som økonomisk marginalisering, ekskludering og mangel på positive fremtidsutsikter. På grunn av marginaliseringen palestinere møter i det libanesiske vertssamfunnet har det oppstått en rekke grenser, både fysiske, sosiale og politiske. Jeg tar for meg hvordan disse grensene, som produsenter for ulikhet, er med på å påvirke ønsket om retur. Videre diskuterer jeg hvordan nasjonalstatens rolle spiller inn på ønsket om retur, og hvordan drømmen om å erkjenne og være i besittelse av en egen stat, står høyt blant befolkningen i Rashediyeh i dag. Jeg vil på bakgrunn av dette se nærmere på de verdiene de tilskriver Palestina, eller "the land of freedom" som de kalte det, og hvordan de så for seg at en retur hit ville endre deres nåværende situasjon i stor grad. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Palestinske flyktninger no
dc.subject Retur no
dc.subject Palestina no
dc.subject Identitet no
dc.subject Minner no
dc.subject Stedstilknytning no
dc.subject Forestillinger no
dc.subject Grensesetting no
dc.subject Stedstilknytning no
dc.subject Nasjonalisme no
dc.subject Røtter no
dc.subject Hjem no
dc.subject Hjemland no
dc.title “Palestine is everything: my homeland, my religion, my tradition. Without it I am a refugee” Drømmen om retur blant palestinske flyktninger i Rashediyeh, Sør-Libanon en
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master i Sosialantropologi no
dc.type.course SANT350
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Social anthropology: 250 en_US
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 738106
dc.type.program MASV-SANT


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account