BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

“Palestine is everything: my homeland, my religion, my tradition. Without it I am a refugee” Drømmen om retur blant palestinske flyktninger i Rashediyeh, Sør-Libanon

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Lundgård, Annicken eng
dc.date.accessioned 2011-03-21T11:00:10Z
dc.date.available 2011-03-21T11:00:10Z
dc.date.issued 2010 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4592
dc.description.abstract Etter "den store katastrofen" (al-nakbah) i 1948, har Palestinere spredt seg utover hele verden, flesteparten i Syria, Jordan og Libanon. I Libanon har det nye hjemmet blitt skapt innenfor flyktningleirer, hvor de har blitt tildelt begrenset med plass og få, om ingen, sivile rettigheter. I slike tilfeller får sosiale relasjoner en sentral posisjon, og den palestinske identiteten blir et viktig moment både for egen selvfølelse og som motivasjon for motstand. Denne avhandlingen setter søkelyset på palestinske flyktninger i Libanon og deres tilknytning til hjemland, hvor retur hjem" må sies å ha blitt tillagt en helt fundamental verdi. Med utgangspunkt i et 6 måneders langt feltarbeid i den palestinske flyktningleiren Rashediyeh, nær den israelsk-libanesiske grensen i Sør-Libanon, ønsker jeg å vise de dilemmaene som palestinske flyktninger i Rashediyeh møter i forhold til sin identitet. Hovedtyngden i avhandlingen omhandler hvorfor og hvordan generasjoner født og oppvokst i eksil forestiller seg Palestina. Jeg vil diskutere hvordan slike forestillinger vokser frem på grunnlag av annenhånds minner, medierapporteringer og andre kilder, men også at de i stor grad hviler på erfaringer de møter på i hverdagen, som økonomisk marginalisering, ekskludering og mangel på positive fremtidsutsikter. På grunn av marginaliseringen palestinere møter i det libanesiske vertssamfunnet har det oppstått en rekke grenser, både fysiske, sosiale og politiske. Jeg tar for meg hvordan disse grensene, som produsenter for ulikhet, er med på å påvirke ønsket om retur. Videre diskuterer jeg hvordan nasjonalstatens rolle spiller inn på ønsket om retur, og hvordan drømmen om å erkjenne og være i besittelse av en egen stat, står høyt blant befolkningen i Rashediyeh i dag. Jeg vil på bakgrunn av dette se nærmere på de verdiene de tilskriver Palestina, eller "the land of freedom" som de kalte det, og hvordan de så for seg at en retur hit ville endre deres nåværende situasjon i stor grad. en_US
dc.language.iso eng eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject Palestinske flyktninger nob
dc.subject Retur nob
dc.subject Palestina nob
dc.subject Identitet nob
dc.subject Minner nob
dc.subject Stedstilknytning nob
dc.subject Forestillinger nob
dc.subject Grensesetting nob
dc.subject Stedstilknytning nob
dc.subject Nasjonalisme nob
dc.subject Røtter nob
dc.subject Hjem nob
dc.subject Hjemland nob
dc.title “Palestine is everything: my homeland, my religion, my tradition. Without it I am a refugee” Drømmen om retur blant palestinske flyktninger i Rashediyeh, Sør-Libanon eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Sosialantropologi nob
dc.type.course SANT350 eng
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Social anthropology: 250 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 738106 eng
dc.type.program MASV-SANT eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account