BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Minoritetar på utstilling: Framstillinga av samane og romanifolket sin historie på museumsutstillingar

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Kalsås, Vidar Fagerheim eng
dc.date.accessioned 2011-09-07T10:58:33Z
dc.date.available 2011-09-07T10:58:33Z
dc.date.issued 2011-05-15 eng
dc.date.submitted 2011-05-15 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4962
dc.description.abstract Denne masteroppgåva omhandlar korleis historia til to etniske minoritetar, romanifolket og samane, blir framstilt på museum. Dette er gjort gjennom ein representasjonsanalyse av to museumsutstillingar. Den eine utstillinga er Latjo-Drom: Romanifolkets/taternes kultur og historie, som opna i 2006 og høyrer til på Glomdalsmuseet i Elverum. Denne utstillinga blei utvikla gjennom eit samarbeid mellom Glomdalsmuseet og interesseorganisasjonar frå romanifolket. Den andre utstillinga er Sápmi -en nasjon blir til, som høyrer til på Tromsø Museum og opna i 2000. Utstillinga blei utvikla av fageining for samisk etnografi ved Tromsø Museum. en_US
dc.format.extent 1642774 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nno eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.subject Romanifolket nob
dc.subject Tater nob
dc.subject Samisk nob
dc.subject Sápmi nob
dc.subject Museumsutstilling nob
dc.subject Minoritetar nob
dc.subject Glomdalsmuseet nob
dc.subject Tromsø Museum nob
dc.subject Representasjonsanalyse nob
dc.subject Historie nob
dc.subject Latjo-Drom nob
dc.title Minoritetar på utstilling: Framstillinga av samane og romanifolket sin historie på museumsutstillingar en_US
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Historie nob
dc.type.course HIS350 eng
dc.subject.nsi VDP::Humanities: 000::History: 070 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 713107 eng
dc.type.program MAHF-HIS eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account