BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Minoritetar på utstilling: Framstillinga av samane og romanifolket sin historie på museumsutstillingar

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Kalsås, Vidar Fagerheim
dc.date.accessioned 2011-09-07T10:58:33Z
dc.date.available 2011-09-07T10:58:33Z
dc.date.issued 2011-05-15
dc.date.submitted 2011-05-15 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4962
dc.description.abstract Denne masteroppgåva omhandlar korleis historia til to etniske minoritetar, romanifolket og samane, blir framstilt på museum. Dette er gjort gjennom ein representasjonsanalyse av to museumsutstillingar. Den eine utstillinga er Latjo-Drom: Romanifolkets/taternes kultur og historie, som opna i 2006 og høyrer til på Glomdalsmuseet i Elverum. Denne utstillinga blei utvikla gjennom eit samarbeid mellom Glomdalsmuseet og interesseorganisasjonar frå romanifolket. Den andre utstillinga er Sápmi -en nasjon blir til, som høyrer til på Tromsø Museum og opna i 2000. Utstillinga blei utvikla av fageining for samisk etnografi ved Tromsø Museum. en_US
dc.format.extent 1642774 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso nno en_US
dc.publisher The University of Bergen en
dc.subject Romanifolket no
dc.subject Tater no
dc.subject Samisk no
dc.subject Sápmi no
dc.subject Museumsutstilling no
dc.subject Minoritetar no
dc.subject Glomdalsmuseet no
dc.subject Tromsø Museum no
dc.subject Representasjonsanalyse no
dc.subject Historie no
dc.subject Latjo-Drom no
dc.title Minoritetar på utstilling: Framstillinga av samane og romanifolket sin historie på museumsutstillingar en_US
dc.type Master thesis en_US
dc.type.degree Master i Historie en_US
dc.type.course HIS350 en_US
dc.subject.nsi VDP::Humanities: 000::History: 070 en_US
dc.subject.archivecode Mastergrad en_US
dc.subject.nus 713107 en_US
dc.type.program MAHF-HIS en_US


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account