BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Kvinners psykiske helse i overgangen til foreldreskapet. Betydningen av mestringsforventning for tilfredshet i parforholdet og fødselsdepresjon.

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Dahl, Nina Nygård eng
dc.date.accessioned 2011-12-14T09:41:41Z
dc.date.available 2011-12-14T09:41:41Z
dc.date.issued 2011-02-01
dc.date.submitted 2011-02-01 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5288
dc.description.abstract The transition to parenthood (TTP) affects women's mental health in different ways. TTP can be a challenging transition, especially for relationship satisfaction which has shown to decrease. In addition, an increasing proportion of women experience postpartum depression. Self-efficacy is shown to be protective against depressive symptoms, while the experience of control is related to satisfaction. The aim of the present study is to complement the research in the field of TTP, for first-time mothers. This by examining the importance of self-efficacy for relationship satisfaction, and postpartum depression. Three hypotheses were examined; 1) Relationship satisfaction declines through TTP, 2) Women who scores high on self-efficacy is more satisfied in their relationship after TTP, and 3) Women who have high self-efficacy score lower on postpartum depression after TTP. The present study is subject to the project "Samliv og Helse", which is a part study related to "The Norwegian Mother and Child Cohort Study". Results from t-test (hypothesis 1, N = 31,629) and ANCOVA (hypothesis 2, N = 28,859; hypothesis 3, N = 29,301) showed that relationship satisfaction declined through TTP, and self-efficacy had little explanatory value for relationship satisfaction and postpartum depression. Relationship satisfaction before TTP explained 38.5 % of the variance of the decline in satisfaction, and signs of depression before TTP explained 13.7 % of the variance of postpartum depression. Concluding remarks is that TTP has a negative impact on relationship satisfaction, self-efficacy is positive for mental health but not essential for relationship satisfaction and postpartum depression. The results support previous research which has shown that the decisive factors are relationship satisfaction before TTP, and signs of depression before TTP. Keywords; mental health, transition to parenthood, self-efficacy, relationship satisfaction, postpartum depression. en
dc.description.abstract Overgangen til foreldreskapet (OTF) påvirker den psykiske helsen til kvinner i ulik grad. OTF kan føre til en rekke utfordringer, spesielt ved at tilfredsheten i parforholdet er vist å synke. I tillegg er det en økende andel kvinner som opplever fødselsdepresjon. Mestringsforventning er vist å være beskyttende for depressive symptomer, samtidig som opplevelsen av kontroll er relatert til tilfredshet. Hensikten med studien er å komplimentere forskningen på området OTF, for førstegangs fødende kvinner. Dette ved å undersøke betydningen av mestringsforventning for partilfredshet og fødselsdepresjon. Tre hypoteser ble undersøkt; 1) Tilfredsheten i parforholdet synker gjennom OTF, 2) Kvinner som skårer høyt på mestringsforventning er mer tilfredshet i parforholdet etter OTF, og 3) Kvinner som har høy mestringsforventning skårer lavere på fødselsdepresjon etter OTF. Studien er underlagt prosjektet "Samliv og helse", som er en delstudie knyttet til "Den Norske Mor og barn undersøkelsen" (MoBa). MoBa er en kohortstudie styrt av Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Resultater fra t-test (hypotese 1, N= 31.629) og ANCOVA (hypotese 2, N= 28.859 og hypotese 3, N= 29.301) viste at tilfredsheten i parforholdet sank gjennom OTF, og mestringsforventning hadde liten forklaringsverdi for tilfredshet i parforholdet og fødselsdepresjon. Tilfredshet i parforholdet før OTF forklarte 38.5 % av variansen av nedgangen i tilfredshet, og tegn til depresjon før OTF forklarte 13.7 % av variansen til fødselsdepresjon. Konkluderende bemerkninger er at OTF har en negativ innvirkning på tilfredshet i parforholdet, høy mestringsforventning er positivt for den psykiske helsen men ikke avgjørende for tilfredshet i parforholdet og fødselsdepresjon. Studien gir støtte til tidligere forskning som har funnet at avgjørende faktorer er tilfredshet i parforholdet før OTF, og tegn til depresjon før OTF. Nøkkelord; psykisk helse, overgang til foreldreskap, mestringsforventning, tilfredshet i parforholdet, fødselsdepresjon en
dc.format.extent 5418976 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Mental health eng
dc.subject Transition to parenthood eng
dc.subject Self-efficacy eng
dc.subject Relationship satisfaction eng
dc.subject Postpartum depression eng
dc.subject Psykisk helse nob
dc.subject Overgang til foreldreskap nob
dc.subject Mestringsforventning nob
dc.subject Tilfredshet i parforholdet nob
dc.subject Fødselsdepresjon nob
dc.title Kvinners psykiske helse i overgangen til foreldreskapet. Betydningen av mestringsforventning for tilfredshet i parforholdet og fødselsdepresjon. en
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Helsefremmende arbeid og helsepsykologi nob
dc.type.course HEFR395 eng
dc.subject.nsi VDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800 eng
dc.rightsHolder The author eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 761901 eng
dc.type.program MAPS-HEFR eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account