BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Helsefremmende perspektiv på rusforebygging i arbeidsfellesskap gjennom programmet AV-OG-TIL-Prat

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Horneland, Nina eng
dc.date.accessioned 2011-12-20T10:58:48Z
dc.date.available 2011-12-20T10:58:48Z
dc.date.issued 2009-05-19 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5315
dc.description Nina Sletteland
dc.description.abstract Alkoholbruk kan ha både konstruktive og destruktive sider. Arbeidsrelatert alkoholbruk øker i det norske arbeidsliv, og det er en økende grad av bekymringsfullt alkoholkonsum. Flere studier har konkludert med at det er behov for å videreutvikle det rusmiddelforebyggende arbeid i norsk arbeidsliv i et helsefremmende perspektiv. I overgangen fra et naturvitenskapelig fokus til et folkehelseperspektiv møter man nye utfordringer og muligheter i det forebyggende arbeid. Det interaktive digitale programmet AV-OG-TIL-Prat forsøker å møte disse utfordringene. Studien er basert på kvalitativ metode gjennom fokusgruppeintervju og individintervju. Respondentene i studien gjennomførte programmet AV-OG-TIL-Prat like før de deltok i denne studien. En gruppe elever ved en folkehøgskole og en gruppe fra en stor norsk bedrift, totalt 18 respondenter, deltok. Studiens formål er å se på hvilke erfaringer deltakerne i programmet gjorde seg og hvilke refleksjoner de har om medvirkning og eierskap i det å utvikle felles normgrunnlag og en felles alkoholpolitikk i et arbeidsfellesskap. Konklusjon: Medvirkning og eierskap blir sett på som sentralt og nødvendig for å utvikle en god ruskultur i arbeidsfellesskap. Gjennom en fellesskapsorientering i relasjon til alkoholbruk i gråsonen mellom arbeid og fritid bidrar arbeidet til opplevelsen av samhørighet og empowerment. Programmet AV-OG-TIL-Prat kan ses på som et godt verktøy som appellerer til eierskap og motivasjon for aktiv deltakelse i dialog og refleksjon knyttet til egen arbeidsrelatert alkoholbruk. en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject Empowerment eng
dc.subject Folkehelse nob
dc.subject Helsefremmende arbeid nob
dc.subject Arbeidsrelatert alkoholbruk nob
dc.subject Ruskultur nob
dc.subject Digital intervensjon nob
dc.title Helsefremmende perspektiv på rusforebygging i arbeidsfellesskap gjennom programmet AV-OG-TIL-Prat nob
dc.type Master thesis eng
dc.type.course HEFR395 eng
dc.subject.nsi VDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800 eng
dc.type.program MAPS-HEFR eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account