BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Freebooters, yachts, and pickle-herrings: Dutch nautical, maritime, and naval loanwords in English

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Rijke, Persijn Marius de eng
dc.date.accessioned 2012-01-06T13:11:02Z
dc.date.available 2012-01-06T13:11:02Z
dc.date.issued 2011-05-15 eng
dc.date.submitted 2011-05-15 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5368
dc.description.abstract This thesis examines Dutch nautical, maritime, and naval loanwords in English. It looks at when and how they were adopted, if and when they fell out of use, and why some of them are still found in English today. en
dc.description.abstract Det engelske språket er kjent for å ha tatt til seg en stor mengde fremmedord, deriblant mange av nederlandsk opphav. Det er allment antatt at de fleste av disse har med sjøfart å gjøre. Denne tesen tar for seg nederlandske nautiske, maritime og marine låneord. Det undersøkes når låneordene ble tatt opp i engelsk, hvilke ordkategorier dette gjelder, når og hvordan en del av disse ordene forsvant, og hvorfor noen ord har overlevd. Nettutgaven av det velkjente engelske oppslagsverket The Oxford English Dictionary har vært hovedkilden under innsamlingen av låneordene, i tillegg til diverse etymologiske verk. Den nettbaserte tekstsamlingen The Corpus of Historical American English har dannet grunnlaget for en diakronisk studie i bruken og forandringen av de låneordene som ble regnet for å ha et utvilsomt nederlandsk opphav. Det ble sett på bokstavelig og figurativ bruk av ordene, samt i hvor stor grad de opptrådte i fiksjon kontra sakprosa. Nettsøketjenesten Google ble brukt for å undersøke ordenes nåværende status. Resultatene viser at det nære forholdet mellom De nederlandske stater og England innen handel, fisking, politikk og krigføring der nederlenderne ofte har vært den største eller mektigste kraften har ført til at en stor mengde nautiske fremmedord har funnet veien til engelsk. Mange av låneordene er i dag ikke lenger i bruk, andre brukes hovedsakelig i faste fraser ( tip of the iceberg') eller i symbolsk betydning ( maelstrom'), mens noen fortsatt er fast inventar i dagens engelsk. Det viser seg at låneordene hovedsaklig ble lånt i Nederlands gullalder, og da spesielt når det gjelder navn på skipstyper. Videre konkluderes det med at fiksjon har spilt en avgjørende rolle i bevaringen av låneordene. en
dc.format.extent 2579261 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject Dutch eng
dc.subject Nautical eng
dc.subject Maritime eng
dc.subject Naval eng
dc.subject Loanwords eng
dc.subject English eng
dc.title Freebooters, yachts, and pickle-herrings: Dutch nautical, maritime, and naval loanwords in English eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Engelsk nob
dc.type.course ENG350 eng
dc.subject.nsi VDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::English language: 020 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 711124 eng
dc.type.program MAHF-ENG eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account