BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Det italienske salt- og klippfiskmarkedet og norsk eksport - Konvensjoner, relasjoner og markedstilpasning

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Vaular, Even
dc.date.accessioned 2012-03-06T08:49:07Z
dc.date.available 2012-03-06T08:49:07Z
dc.date.issued 2011-08-23
dc.date.submitted 2011-08-23 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5695
dc.description.abstract Denne masteroppgaven omhandler norsk eksport til det italienske salt- og klippfiskmarkedet. Oppgaven benytter seg av konvensjonsteori, produksjonskjedeteori, internasjonaliseringsteori og nettverksteori. Tillitsbegrepet blir vektlagt som en nøkkelfaktor i kunnskaps- og informasjonsutveksling i produksjonskjeden. Teoriene oppsummeres i saltfiskprosjektets modell. I oppgaven undersøkes det om norske produsenter er tilpasset de markedskonvensjonene. Betydningen av de norsk-italienske sosioøkonomiske relasjonene i salt- og klippfiskhandelen for produsentenes markedstilpasning blir også vurdert. I tillegg vektlegges produksjonskjeden og dens kontekst som mulig påvirkende. Oppgaven konstaterer et stagnerende italiensk konsum og nye konsumtrender. Ulike utfordringer identifiseres: Kjennskapen til tilbereding av saltfisk er dårlig hos yngre konsumenter og produktets lange tilberedningstid ses på som en utfordring. Den italienske distribusjonskjeden er fragmentert og vanskeliggjør merkevarebygging. I tillegg er det fragmenterte og sesongpregede norske fangstleddet utfordrende. De norske produsentenes bruk av fryst-tint råstoff synes å være en løsning på utfordringene i råstofftilgangen, men det saltfisken av det fryste råstoffet er mislikt i det viktige napolitanske saltfiskmarkedet. Norske produsenter er godt tilpasset prismarkedet, men dårlig tilpasset kvalitetsmarkedet. For den moderne distribusjonen er antakeligvis de norske produktene godt tilpasset, med konkurransedyktige priser og tilstrekkelig kvalitet. Oppgaven konkluderer videre med at de sosioøkonomiske relasjonene mellom norske leverandører og italienske importører stort sett er gode og at viktig kunnskapsutveksling skjer. Oppgaven avslutter med en teoretisk diskusjon, hvor tillitsbegrepet foreslås integrert i saltfiskprosjektets modell og hvor sammenhengen mellom internasjonaliseringsteori og konvensjonsteori diskuteres. en
dc.format.extent 9533045 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.subject konvensjonsteori en
dc.subject produksjonskjeden en
dc.subject relasjoner en
dc.subject saltfisk en
dc.subject klippfisk en
dc.subject marked en
dc.subject eksport en
dc.subject markedstilpasning en
dc.title Det italienske salt- og klippfiskmarkedet og norsk eksport - Konvensjoner, relasjoner og markedstilpasning en
dc.type Master thesis en
dc.type.degree Master en
dc.type.course GEO350 en
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Human geography: 290 en
dc.subject.archivecode Mastergrad en
dc.subject.nus 733111 en
dc.type.program MASV-GEOG en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account