BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Det italienske salt- og klippfiskmarkedet og norsk eksport - Konvensjoner, relasjoner og markedstilpasning

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Vaular, Even eng
dc.date.accessioned 2012-03-06T08:49:07Z
dc.date.available 2012-03-06T08:49:07Z
dc.date.issued 2011-08-23 eng
dc.date.submitted 2011-08-23 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5695
dc.description.abstract Denne masteroppgaven omhandler norsk eksport til det italienske salt- og klippfiskmarkedet. Oppgaven benytter seg av konvensjonsteori, produksjonskjedeteori, internasjonaliseringsteori og nettverksteori. Tillitsbegrepet blir vektlagt som en nøkkelfaktor i kunnskaps- og informasjonsutveksling i produksjonskjeden. Teoriene oppsummeres i saltfiskprosjektets modell. I oppgaven undersøkes det om norske produsenter er tilpasset de markedskonvensjonene. Betydningen av de norsk-italienske sosioøkonomiske relasjonene i salt- og klippfiskhandelen for produsentenes markedstilpasning blir også vurdert. I tillegg vektlegges produksjonskjeden og dens kontekst som mulig påvirkende. Oppgaven konstaterer et stagnerende italiensk konsum og nye konsumtrender. Ulike utfordringer identifiseres: Kjennskapen til tilbereding av saltfisk er dårlig hos yngre konsumenter og produktets lange tilberedningstid ses på som en utfordring. Den italienske distribusjonskjeden er fragmentert og vanskeliggjør merkevarebygging. I tillegg er det fragmenterte og sesongpregede norske fangstleddet utfordrende. De norske produsentenes bruk av fryst-tint råstoff synes å være en løsning på utfordringene i råstofftilgangen, men det saltfisken av det fryste råstoffet er mislikt i det viktige napolitanske saltfiskmarkedet. Norske produsenter er godt tilpasset prismarkedet, men dårlig tilpasset kvalitetsmarkedet. For den moderne distribusjonen er antakeligvis de norske produktene godt tilpasset, med konkurransedyktige priser og tilstrekkelig kvalitet. Oppgaven konkluderer videre med at de sosioøkonomiske relasjonene mellom norske leverandører og italienske importører stort sett er gode og at viktig kunnskapsutveksling skjer. Oppgaven avslutter med en teoretisk diskusjon, hvor tillitsbegrepet foreslås integrert i saltfiskprosjektets modell og hvor sammenhengen mellom internasjonaliseringsteori og konvensjonsteori diskuteres. en
dc.format.extent 9533045 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject konvensjonsteori eng
dc.subject produksjonskjeden eng
dc.subject relasjoner eng
dc.subject saltfisk eng
dc.subject klippfisk eng
dc.subject marked eng
dc.subject eksport eng
dc.subject markedstilpasning eng
dc.title Det italienske salt- og klippfiskmarkedet og norsk eksport - Konvensjoner, relasjoner og markedstilpasning eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master nob
dc.type.course GEO350 eng
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Human geography: 290 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 733111 eng
dc.type.program MASV-GEOG eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account