BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Helse, sykdom og helbredelse i det norrøne førkristne samfunn i et religionsvitenskapelig perspektiv

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Lauvik, Hanne Torill Bjørnstad
dc.date.accessioned 2012-03-19T07:06:56Z
dc.date.available 2012-03-19T07:06:56Z
dc.date.issued 2011-08-28
dc.date.submitted 2011-08-28 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5720
dc.description.abstract Denne masteroppgaven tar for seg temaet helse og sykdom, og ser på dette i det norrøne, førkristne samfunnet i et religionsvitenskapelig perspektiv. Jeg har sett nærmere på hvordan man oppfattet helse og sykdom, og hvilke metoder og teknikker man benyttet for å beskytte mot og helbrede sykdom. Det er spesielt helbredelse jeg har fokusert på, og de religiøse og magiske elementene vi kan finne i dette. Jeg har deretter sett på om man kan sette dette i sammenheng med større religiøse oppfatninger i samfunnet. Spørsmålene jeg har stilt, er: Hva finnes det i det norrøne kildematerialet som kan fortelle om problemstillingen? Finnes det tendenser og fellestrekk i dette kildematerialet? Hva kan i så fall dette fortelle oss om religiøse forestillinger og praksiser i det norrøne førkristne samfunnet? Det norrøne kildematerialet er begrenset og variert. Kildematerialet jeg har benyttet i denne oppgaven er runeinnskrifter, eddadiktning, sagaer, lovtekster og gravfunn. Dette er svært forskjellige typer kilder, som har hatt hver sine metodologiske utfordringer, men som også har kunnet gi utfyllende innsikt om temaet. I kildene er det mye som tyder på at man i det norrøne samfunnet mente at sykdomsvesener kunne forårsake sykdom, enten i kraft av seg selv eller ved at de ble sendt av personer som ønsket andre vondt. Mot sykdom kunne man bruke flere remedier og teknikker - det er funnet flere runeinnskrifter med formularer, hvor navnemagi ser ut til å stå sentralt, i eddadiktningen og lovtekstene hører vi om offer og blot, og i sagaer, lovtekster og gravfunn står blant annet helbredende steiner sentralt. Norrøne gudeskikkelser trekkes også frem - i mytologien er det særlig Odin som fremstilles med mye innsikt og magisk kunnskap om sykdom og helbredelse, mens vi i runeinnskriftene møter Tor som sykdomsbekjemper. Forestillingene om sykdom, helse og helbredelse ser ut til å ha vært mange, og sterke - i de kristne lovtekstene fra 1200- og 1300-tallet finner vi flere forbud mot handlinger og forestillinger som knyttes til det førkristne samfunnet. Også mange av runeinnskriftene stammer fra etter det offisielle religionsskiftet, men viser sterke trekk av førkristne forestillinger og praksis. Når det gjelder spørsmålet om helse, ser det ut til at visse aspekter ved den førkristne troen har vært levedyktig. en
dc.format.extent 565966 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.subject Helse
dc.subject Norrøn religion
dc.subject Helbredelse
dc.subject Demonologi
dc.subject Magi
dc.subject Runeinnskrifter
dc.subject Eddadiktning
dc.subject Demonutdrivelse
dc.title Helse, sykdom og helbredelse i det norrøne førkristne samfunn i et religionsvitenskapelig perspektiv en
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Religionsvitenskap en
dc.type.course RELV350 en
dc.subject.nsi VDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Religious science, religious history: 153 en
dc.subject.archivecode Mastergrad en
dc.subject.nus 714999 en
dc.type.program MAHF-RELV en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account