BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Romersk Palmyra? Kvalitativ og kvantitativ analyse av romersk innflytelse på palmyrenernes private identitet.

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Finsås, Ellen Martine Solenes en
dc.date.accessioned 2012-05-23T07:05:32Z
dc.date.available 2012-05-23T07:05:32Z
dc.date.issued 2011-11-29 en
dc.date.submitted 2011-11-29 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5806
dc.description.abstract Denne oppgaven tar for seg endringer i palmyrensk privat identitet. Til tross for at byen beskrives som original, både i sin kunst og kultur, argumenteres det for at de over tid ble mer og mer påvirket av Romerriket, da særlig i administrasjon og samfunnsoppbygging. Formålet her er derfor å se om man kan si noe liknende om den private sfæren, eller om den lokale identiteten seirer. Gjennom grav- og navnekultur gjør den et dypt dykk ned i Palmyras private sfære, for å finne ut om romerne hadde noen som helst innvirkning på den lokale identiteten. Ved å drøfte eventuelle endringer som oppstår, hvor de kommer fra og hva som kan være den bakenforliggende årsaken, dannes det seg et inntrykk om hvor stor inflytelse romerne hadde i byen. Det vil drøftes hvorvidt endringene kan sies på være et resultat av romanisering, eller om vi her ser eksempler på synkretistiske multi-identiteter som slås av og på etter behov. en
dc.format.extent 8489403 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.subject Palmyra en
dc.subject Identitet nob
dc.subject Kunst nob
dc.subject Kultur nob
dc.subject Romanisering nob
dc.subject Synkretisme nob
dc.subject Antikken nob
dc.subject Roma nob
dc.subject Romerriket nob
dc.subject Navn nob
dc.subject Onomatologi nob
dc.title Romersk Palmyra? Kvalitativ og kvantitativ analyse av romersk innflytelse på palmyrenernes private identitet. en
dc.type Master thesis en
dc.type.degree Master i Historie en
dc.type.course HIS350 en
dc.subject.archivecode Mastergrad en
dc.subject.nus 713107 en
dc.type.program MAHF-HIS en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account