BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

El Sistema Educativo Bolivariano ¿Una educación ideologizante?

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Bjerck, Aase eng
dc.date.accessioned 2012-08-22T15:39:25Z
dc.date.available 2012-08-22T15:39:25Z
dc.date.issued 2012-05-15 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5965
dc.description.abstract I 1999 ble Hugo Chávez valgt til president i Venezuela. Hans nye regjering satte i gang en rekke sosiale og økonomiske reformer for å bedre situasjonen for landets innbyggere. I den første sjuårsperioden arbeidet de med en plan som de kalte "Det Nasjonale Prosjektet Simón Bolívar" . De siste sju årene har regjeringen hatt som sitt politiske prosjekt å skape "Sosialismen for det 21. århundre" . I forbindelse med disse reformene, ønsket de også å forandre landets skolepolitikk. De implementerte "Det Bolivarianske Utdanningssystemet" , et utdanningssystem som har ført til at mange flere venezolanere har fått mulighet til å gå på skole og studere. Presidenten har selv betegnet den nye utdanningsreformen som revolusjonær. Ut fra sentrale statlige dokumenter som Grunnloven av 1999, de nevnte politiske planene, Utdanningsloven av 2009 og det nasjonale læreplanverket av 2007, ønsker jeg å presentere de pedagogiske og ideologiske trekkene ved det bolivarianske utdanningssystemet. I tillegg til å studere de nevnte dokumenter, har jeg intervjuet lærere på skoler i Venezuela. Med min masteroppgave ønsker jeg å belyse hvor mye denne skolereformen innebærer for befolkningen, og se på hva som gjør at den i noen kretser blir oppfattet som ideologiserende og indoktrinerende. no
dc.language.iso spa eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.title El Sistema Educativo Bolivariano ¿Una educación ideologizante? eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Spansk språk og latinamerikastudier nob
dc.type.course SPLA350 eng
dc.subject.nsi VDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Spanish language: 026 eng
dc.date.semester Vår 2012 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 711128 eng
dc.type.program MAHF-SPLA eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account