BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Gikk alt på skinner? Et casestudie av beslutningsprosessen rundt Bybanen i Bergen 1989-2010

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Flatmark, Denise Fewtrell eng
dc.date.accessioned 2012-09-11T08:36:41Z
dc.date.available 2012-09-11T08:36:41Z
dc.date.issued 2011-12-08 eng
dc.date.submitted 2011-12-08 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5999
dc.description.abstract 22.juni 2010 åpnet Bybanen i Bergen. Dette var et resultat av at diskusjonen rundt en bane igjen kom på dagsorden i 1989, og at det ble vedtatt på Stortinget 28.februar 2006. Hele beslutningsprosessen, og frem til bybanen ble tatt i bruk, tok om lag 21 år. I løpet av de 21 årene var det en rekke aktører, løsninger, problemer og beslutningsmuligheter involvert i og en del av beslutningsprosessen. Denne oppgaven er en casestudie som undersøker hvordan Bybanen ble en realitet og redegjører for den lange beslutningsprosessen som førte til at bybanen ble vedtatt. Bak bybanen finner en flere beslutningsprosess som hver enkelt involverer mange aktører med motstridende interesser. Det ble gjort mange forsøk på å få eller forhindre en bybane, fra ulike aktører med ulike institusjonelle ståsteder. Det kan sies at bybanen ble vedtatt mot dårlige odds. Problemstillingen i denne studien er: Hvordan kan beslutningsprosessen og dens utfall beskrives og forklares? Problemstillingen er todelt, og består av en beskrivende og en forklarende del. Den beskrivende delen av problemstillingen tar utgangspunkt i et beskrivende rammeverk. Det beskrivende rammeverket er en faseinndeling som består av policysirkelens faser: Agendasetting, policyformulering, beslutningstakning, og implementering. I fasene undersøkes det hvilke aktører, problemer, løsninger og beslutningsmuligheter som var aktuelle. Det undersøkes også hvilke policyvinduer som var åpne, samt om policyentreprenører spilte en vesentlig rolle i beslutningsprosessen. Dette omtales som en generalisert strømningstankegang som tar utgangspunkt i "Garbage Can-modellen ". For å svare på problemstillingens forklarende del benyttes tre forklarende perspektiv: Analytisk problemløsning, interessehevding og forhandling, og til slutt (bi)produkt av sammenfall i tid. Studien viser at denne beslutningsprosessen kan i stor grad forklares ut i fra et interessehevding og forhandling og (bi)produkt av sammenfall i tid perspektiv. Beslutningsprosessen, ved unntak av implementeringsfasen, kan forklares lite ut i ifra et analytisk problemløsende perspektiv. Bybanen var i stor grad avhengig av Bergensprogrammet "rette" koalisjonsdannelser etter kommunevalg og ulike policyentreprenører som kjempet bybanen igjennom. I denne studien blir beslutningsprosessen omkring Bybanen knyttet til miljø- og transportpolitikk. I studien kan en se at aksepterte og foreslåtte løsninger endrer seg med samfunnskonteksten; etter hva som er sosialt akseptert ut fra et miljøsynspunkt. en
dc.format.extent 2151136 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject Garbage can eng
dc.subject Beslutningsprosess eng
dc.subject Areal- og transportpolitikk eng
dc.subject Bybane eng
dc.subject Bergen eng
dc.title Gikk alt på skinner? Et casestudie av beslutningsprosessen rundt Bybanen i Bergen 1989-2010 eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master nob
dc.type.course AORG350 eng
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 731111 eng
dc.type.program MASV-AORG eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account