BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Litterære møteplasser: Litteraturformidlingens bevegelse i sosiale og kulturelle rom

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Martinsen, Jorid
dc.date.accessioned 2012-09-28T06:23:48Z
dc.date.available 2012-09-28T06:23:48Z
dc.date.issued 2012-02-01
dc.date.submitted 2012-02-01 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/6054
dc.description.abstract Interessen for litteratur har de siste årene økt jevnlig, noe vi blant annet ser ved det store antallet litteraturfestivaler som finnes i dag, og den oppmerksomhet mediene vier litteratur. Det er derimot ikke det litterære innholdet som er temaet for denne oppgaven, men hvordan litteratur formidles og skaper møteplasser, og hva som styrer litteraturformidling. Gjennom studier av de to litteraturfestivalene Norsk Litteraturfestival på Lillehammer og Forfattersleppet i Bergen belyser jeg hva litteraturformidlingen er i dag. For å forstå litteraturformidlingen som fenomen har jeg sett på litteratur som kulturell kapital, popularisering av kulturuttrykk, og kompleksiteten som gjør at litteraturformidlingens felt fremdeles ikke er fullt ut definert. eng
dc.format.extent 4736369 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject litteratur eng
dc.subject formidling eng
dc.subject festival eng
dc.subject litteraturformidling eng
dc.subject kultur eng
dc.title Litterære møteplasser: Litteraturformidlingens bevegelse i sosiale og kulturelle rom eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Kulturvitenskap en
dc.type.course KUVI350 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad en
dc.subject.nus 713412 en
dc.type.program MAHF-KUVI eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account