BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Frå eit tospora til eit einspora forskingssystem. Eit studie av vitskapen si samfunnsrolle med utgangspunkt i forskingsrådsstrukturen i Noreg

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Kvam, Endre
dc.date.accessioned 2012-10-02T08:13:28Z
dc.date.available 2012-10-02T08:13:28Z
dc.date.issued 2012-06-15
dc.date.submitted 2012-06-15 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/6085
dc.description.abstract I denne oppgåva undersøkar eg kva forståing av vitskapen si samfunnsrolle som ligg til grunn for måten forskingsrådsstrukturen vev saman vitskap og samfunn. Eg gjer dette på bakgrunn av ein diskusjon om relasjonen mellom vitskap og samfunn og på bakgrunn av ein diskusjon om overgangen frå det tospora til det einspora forskingssystem. eng
dc.description.abstract I denne oppgåva undersøkar eg kva forståing av vitskapen si samfunnsrolle som ligg til grunn for måten forskingsrådsstrukturen vev saman vitskap og samfunn. Eg gjer dette på bakgrunn av ein diskusjon om relasjonen mellom vitskap og samfunn og på bakgrunn av ein diskusjon om overgangen frå det tospora til det einspora forskingssystem eng
dc.format.extent 1040944 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nno eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Vitskap og samfunn eng
dc.subject vitskapen si samfunnsrolle eng
dc.subject modus 2 eng
dc.subject NFR eng
dc.subject forskingspolitisk organisering eng
dc.subject Habermas eng
dc.title Frå eit tospora til eit einspora forskingssystem. Eit studie av vitskapen si samfunnsrolle med utgangspunkt i forskingsrådsstrukturen i Noreg eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master en
dc.type.course AORG350 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad en
dc.subject.nus 731111 en
dc.type.program MASV-AORG eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account