BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

"Fra flyttekaos til flyttesuksess?" -En implementerinsstudie av Luftfartstilsynet flytteprosess.

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Sæland, Sindre Bøgwald
dc.date.accessioned 2012-10-03T16:23:43Z
dc.date.available 2012-10-03T16:23:43Z
dc.date.issued 2012-06-11
dc.date.submitted 2012-06-11 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/6093
dc.description.abstract En av Norges kanskje mest kontroversielle regional- og forvaltningspolitiske saker ble vedtatt den 6. juni 2003. Et flertall i regjeringen vedtok føringer for relokalisering av statlige tilsyn basert på innhold i Stortingsmelding nr. 17 "Om statlige tilsyn" (2002-2003). Regjeringens forslag innbar en relokalisering av syv tilsyn, samt opprettelsen av et nytt. Alle tilsynene skulle lokaliseres utenfor Oslo-regionen. I denne sammenheng ble Luftfartstilsynet pålagt å flytte til Bodø. Dette viste seg å være vanskelig ettersom det oppstod konflikt og motstand til flyttevedtaket. I Luftfartstilsynet, der det kreves tett oppfølging av teknisk og sikkerhetsmessig relatert daglig drift, kan man assosierer flytteprosessen med et skip som skal ombygges under seilas. Etter hvert ble likevel prosjektet omtalt som at "flyttekaos" hadde blitt en flyttesuksess; dette på tross av at Luftfartstilsynet hevdes å være det tilsynet det var vanskeligst å gjennomføre flyttingen for. Dette er et implementeringsstudie av hvorvidt det var mulig å overkomme konflikt for å sørge for at flyttingen ble implementert i henhold til vedtak. eng
dc.format.extent 747059 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.rights Copyrigt the author. All rights reserved eng
dc.subject implementering eng
dc.subject instrumentelt perspektiv eng
dc.subject konfliktperspektiv eng
dc.subject policy eng
dc.title "Fra flyttekaos til flyttesuksess?" -En implementerinsstudie av Luftfartstilsynet flytteprosess. eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master en
dc.type.course AORG350 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad en
dc.subject.nus 731111 en
dc.type.program MASV-AORG eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account