BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Valdres natur- og kulturpark - en innovativ form for regionalt utviklingssamarbeid

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Odden, Lise Kind eng
dc.date.accessioned 2012-10-04T05:39:12Z
dc.date.available 2012-10-04T05:39:12Z
dc.date.issued 2012-06-01 eng
dc.date.submitted 2012-06-01 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/6098
dc.description.abstract Studien tar for seg endringene i det regionale utviklingssamarbeidet i Valdres i perioden 2001 til 2011. I løpet av denne 10-årsperioden har det tradisjonelle regionrådet blitt omorganisert gjennom etableringen av Valdres Natur- og Kulturpark, der politikere og representanter fra næringslivet sitter sammen i de styrende organene. Dette er den første regionalparken som ble etablert i Norge. Hovedfokuset vil rettes mot aktørene som var involvert både forut for etableringen av parken, og aktørene som er en del av det nye samarbeidet. Deres samhandling vil bli belyst gjennom nettverksteori. Hvilke demokratiske effekter det er mulig å observere av omorganiseringen vil også bli drøftet. eng
dc.format.extent 886954 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject regional utvikling eng
dc.subject innovasjon eng
dc.subject regionalpark eng
dc.subject Demokrati eng
dc.subject partnerskap eng
dc.title Valdres natur- og kulturpark - en innovativ form for regionalt utviklingssamarbeid eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master nob
dc.type.course AORG350 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 731111 eng
dc.type.program MASV-AORG eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account