Now showing items 484-503 of 2068

 • Effects of temperature and natural disturbance on growth, reproduction, and population density in the alpine annual hemiparasite euphrasia frigida 

  Nyléhn, Jorun; Totland, Ørjan (The Institute of Arctic and Alpine Research, 1999)
  The effects of temperature and "natural disturbance" on growth, seed production, and population density in the facultative hemiparasitic annual Euphrasia frigida (Scrophulariaceae) were examined in the middle alpine zone ...
 • Effects of upscaling and interpolation on log data 

  Bakke, Roger (The University of Bergen, 2000)
 • Effekten av ulike ekstraksjonsmetoder for syreforbindelser i råolje med hensyn på syresammensetning og fysikalske egenskaper 

  Skåtøy, Anne-Birgit Holsen (The University of Bergen, 2008-06-02)
  Råolje er en kompleks blanding som består av et mangfold av komponenter og forbindelser. Det er vanskelig å identifisere enkeltforbindelser i en råolje, og for å bedre kunne studere de ulike forbindelsestypene blir oljen ...
 • Efficient Global Minimization for the Multiphase Chan-Vese Model of Image Segmentation 

  Bae, Egil; Tai, Xue-Cheng (Springer Verlag, 2009)
  The Mumford-Shah model is an important variational image segmentation model. A popular multiphase level set approach, the Chan-Vese model, was developed as a numerical realization by representing the phases by several ...
 • Efficient global minimization methods for variational problems in imaging and vision 

  Bae, Egil (The University of Bergen, 2011-08-19)
  Energy minimization has become one of the most important paradigms for formulating image processing and computer vision problems in a mathematical language. Energy minimization models have been developed in both the ...
 • An efficient software framework for performing industrial risk assessment of leakage for geological storage of CO2 

  Dobossy, Mark E.; Celia, Michael A.; Nordbotten, Jan Martin (Elsevier, 2011)
  In response to anthropogenic CO2 emissions, geological storage has emerged as a practical and scalable bridge technology while renewables and other environmentally friendly energy production methods mature. While an ...
 • Efficiently Locating Schema Incompatibilities in an eXtensible Markup Language 

  Kaufmann, Roland (The University of Bergen, 2003)
 • Egg buoyancy variability in local populations of Atlantic cod (Gadus morhua) 

  Jung, Kyung-Mi; Folkvord, Arild; Kjesbu, Olav Sigurd; Agnalt, Ann Lisbeth; Thorsen, Anders; Sundby, Svein (Springer, 2012)
  Previous studies have found strong evidences for Atlantic cod (Gadus morhua) egg retention in fjords, which are caused by the combination of vertical salinity structure, estuarine circulation, and egg specific ...
 • Ein enkel orografisk nedbørsmodell for Vestlandet 

  Langen, Maaike van (The University of Bergen, 2011)
  I denne oppgåva er det undersøkt om ein enkel orografisk nedbørsmodell vil kunne gje gode estimat for nedbøren på Vestlandet. Ein del av oppgåva har vore å finne ut om ein slik modell er eit eigna verktøy til å forklare ...
 • Eksperimentell smitte av grønngylt, Symphodus melops, med V.tapetis - isolatene CECT 4600, LP2 og NRP45 

  Harkestad, Lisbeth Sælemyr (The University of Bergen, 2011-08-30)
  The use of wrasse (Labridae) as cleanerfish in salmonid aquaculture is the only method for removal of salmon lice that does not have any negative impact on the environment. The use of wild-caught wrasse has increased during ...
 • Eksperimentell studie av vannbasert EOR i karbonatreservoarer 

  Sandven, Asle (The University of Bergen, 2009-11-20)
  Ulike metoder for økt oljeutvinning (EOR, eng. Enhanced Oil Recovery) har blitt utviklet og anvendt for å forbedre effektiviteten av konvensjonell vannflømming. Hensikten med EOR er å bedre den mikroskopiske fortrengnin ...
 • Elastic Grid Resources using Cloud Technologies 

  Carlsen, Joachim Christoffer (The University of Bergen, 2014-06-02)
  A Large Ion Collider Experiment (ALICE) is one of four experiments at the Large Hadron Collider (LHC) at CERN. The detectors in the ALICE experiment produce data at a rate of 4 GB/s after being filtered and compressed ...
 • Electric spark ignition of sensitive dust clouds in the sub 1 mJ range 

  Randeberg, Erlend (The University of Bergen, 2006-05-30)
  This thesis describes a study of the minimum ignition energy (MIE) of easily ignitable dust clouds in air. The MIE is a central parameter when assessing the risk involved when handling combustible dusts. Current standard ...
 • Electrical conductivity of fractured media: A computational study of the self-consistent method 

  Sævik, Pål Næverlid; Berre, Inga; Jakobsen, Morten; Lien, Martha (Society of Exploration Geophysicists, 2012)
  Effective medium theory can be used to link conductivity estimation methods with prior knowledge about the distribution of fractures in the investigated geological structure. In the literature, little work has been ...
 • Electron and photon energy calibration with the ATLAS detector using LHC Run 1 data 

  Aad, Georges; Abbott, Brad; Abdallah, Jalal; Abdel Khalek, Samah; Abdinov, Ovsat Bahram oglu; Aben, Rosemarie; Abi, Babak; Abolins, Maris; AbouZeid, Hass; Abramowicz, Halina; Buanes, Trygve; Dale, Ørjan; Eigen, Gerald; Kastanas, Alex; Liebig, Wolfgang; Lipniacka, Anna; Martin dit Latour, Bertrand; Rosendahl, Peter Lundgaard; Sandaker, Heidi; Sjursen, Therese B.; Smestad, Lillian; Stugu, Bjarne; Ugland, Maren; Bugge, Lars; Bugge, Magnar Kopangen; Cameron, David Gordon; Catmore, James Richard; Czyczula, Zofia; Franconi, Laura; Gjelsten, Børge Kile; Gramstad, Eirik; Ould-Saada, Farid; Pedersen, Maiken; Pajchel, Katarina; Read, Alexander Lincoln; Røhne, Ole Myren; Stapnes, Steinar; Strandlie, Are; Abreu, Henso; Abreu, Rômulo F.; Adamczyk, Leszek; Adams, David; Adelman, Jareed; Adomeit, Stefanie; Adye, Tim; Agatonovic-Jovin, Tatjana; Aguilar Saavedra, Juan Antonio; Åkerstedt, Henrik; Åkesson, Torsten P.A.; Åsman, Barbro; ATLAS, Collaboration (Springer, 2014-10-01)
  This paper presents the electron and photon energy calibration achieved with the ATLAS detector using about 25 fb −1 of LHC proton–proton collision data taken at centre-of-mass energies of s√=7 and 8 TeV. The reconstruction ...
 • Electron and photon energy calibration with the ATLAS detector using LHC Run 1 data 

  Aad, Georges; Abbott, Brad; Abdallah, Jalal; Abdel Khalek, Samah; Abdinov, Ovsat Bahram oglu; Aben, Rosemarie; Abi, Babak; Abolins, Maris; AbouZeid, Hass; Abramowicz, Halina; Buanes, Trygve; Dale, Ørjan; Eigen, Gerald; Kastanas, Alex; Liebig, Wolfgang; Lipniacka, Anna; Martin dit Latour, Bertrand; Rosendahl, Peter Lundgaard; Sandaker, Heidi; Sjursen, Therese B.; Smestad, Lillian; Stugu, Bjarne; Ugland, Maren; Bugge, Lars; Bugge, Magnar Kopangen; Cameron, David Gordon; Catmore, James Richard; Czyczula, Zofia; Franconi, Laura; Gjelsten, Børge Kile; Gramstad, Eirik; Ould-Saada, Farid; Pedersen, Maiken; Pajchel, Katarina; Read, Alexander Lincoln; Røhne, Ole Myren; Stapnes, Steinar; Strandlie, Are; Abreu, Henso; Abreu, Rômulo F.; Adamczyk, Leszek; Adams, David; Adelman, Jareed; Adomeit, Stefanie; Adye, Tim; Agatonovic-Jovin, Tatjana; Aguilar Saavedra, Juan Antonio; Åkerstedt, Henrik; Åkesson, Torsten P.A.; Åsman, Barbro; ATLAS, Collaboration (Springer, 2014-10)
  This paper presents the electron and photon energy calibration achieved with the ATLAS detector using about 25 fb−1 of LHC proton–proton collision data taken at centre-of-mass energies of √s = 7 and 8 TeV. The ...
 • Elektronikk for mangekanalsutlesning fra et Posisjonsfølsomt Fotomultiplikatorrør 

  Festø, Asle Engelsen (The University of Bergen, 2001)
 • Elevar si grafiske forståing av derivasjon - Ei kvalitativ tilnærming 

  Jørgensen, Jon Arild (The University of Bergen, 2006-05)
  Denne oppgåva handlar om elevar si grafiske forståing av derivasjon. Målet med oppgåva har vore å få ei oversikt over elevar sitt begrepsbilete i samband med ei grafisk framstilling av den deriverte, samt sjå på samanhengen ...
 • The emotion system promotes diversity and evolvability 

  Giske, Jarl; Eliassen, Sigrunn; Fiksen, Øyvind; Jakobsen, Per Johan; Aksnes, Dag Lorents; Mangel, Marc; Jørgensen, Christian (Royal Society Publishing, 2014-08-06)
  Studies on the relationship between the optimal phenotype and its environment have had limited focus on genotype-to-phenotype pathways and their evolutionary consequences. Here, we study how multi-layered trait architecture ...