• Den rastløse konservatoren - Fridtjof Nansen og Bergens Museum 

   Paasche, Marianne; Søndenå, Ola (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
   Fridtjof Nansens livslange forhold til Bergen og Bergens Museum var både komplisert og paradoksalt. I løpet av de formative årene fra 1882 til 1887 utviklet Nansen seg fra en 21-årig uerfaren 2. konservator til museets ...
  • Eggsamlinger, rovfugler og miljøgifter 

   Lislevand, Terje (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
   At hunner legger egg, er vanlig i mange dyregrupper, men fuglene er unike ved at de beskytter innholdet i egget med et hardt, kalkrikt skall. Dette skallet er fra naturens side særdeles variabelt mellom arter, både i ...
  • Else Nitter - kvinnen bak samlingene 

   Enggrav, Tonje (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021)
   Bygdesamlingen ved Universitetsmuseet omfatter en stor samling av folkedrakter, husgeråd, redskaper og møbler fra vestlandske gårdsbruk. Rundt 1400 av disse er samlet inn av Else Nitter, et navn som dukker opp regelmessig ...
  • En byhistorie i kleber 

   Aslaksen, Knut Olav; Jansen, Øystein James (Årbok for Uiversitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   Naturhistorisk museum prydes av 62 løvehoder. Rehabiliteringen av bygningen avdekket, under sju lag med maling, at løvehodene på midtbygget fra 1865 var hogd i kleberstein, mens hodene på fløyene fra 1898 var støpt i betong. ...
  • Espelandfunnet; gull og offer i eldre jernalder 

   Ramstad, Morten (Årbok for Uiversitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
   Et nytt arkeologisk funn vitner om at det for over 1500 år siden ble lagt ned gull på Espeland utenfor Bergen. De arkeologiske undersøkelsene av funnstedet gir et innblikk i årsaken bak nedleggelsen. Kan dette ha vært et ...
  • Hovemadonnaen – Skapt på 1200-talet. Gjenskapt på 2000-talet 

   Hommedal, Alf Tore (Årbok for Uiversitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
   Eit kjenneteikn ved gjenstandar i kulturhistoriske museum er at dei gjerne har gjennomgått ei forvandling frå å vera heile og komplette, slik dei opphavleg vart skapte, til å vera fragmentariske. Dei er i samlingane helst ...
  • Hunnsnegl med penis og hannfisk med egg 

   Gøksøyr, Anders (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
   I snart hundre år har vi mennesker spredd stoffer i naturen som kan forårsake hormonelt kaos i organismer og føre til forunderlige effekter som påtvunget kjønn og andre kjønnsforstyrrelser. Men effektene kom langsomt og ...
  • Kopien av Urnesportalen - meir original enn originalen 

   Aslaksen, Knut Olav (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
   Pakka ned i transportkassar laga av materiale frå Paal Kahrs sitt trelastutsal på Sydnes, ligg han som ei sikring av den kulturelle verdsarven og som ein reiseklar ambassadør for norsk vikingtids- og mellomalderkunst i ...
  • Kvalane under taket 

   Aslaksen, Knut Olav (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   I over hundre og femti år har det hengt skjelett av kvalar under taket på  Naturhistorisk museum i Bergen. Har du nokon gong tenkt over kvifor? Kva fekk ein til å byggja eit hus som kunne romma titals av verdas største ...
  • A rare fragment of medieval jewellery 

   Krueger, Ingeborg (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
   Rings of glass - mostly finger-rings - were in fashion throughout much of Europe between the 10th and 14th centuries. They have been found across a large area stretching from Russia to England, from the Alps to Sweden. ...
  • "Tulla på stigen" - om Dorothea Platou Fischer og ein nekrolog som aldri vart skriven 

   Hommedal, Alf Tore (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
   Avisa New York Times bestemte seg i 2018 for å byrja å skriva nekrologane som aldri vart skrivne. Etter avisas meining hadde status, hudfarge eller kjønn for mange stengt døra til historiebøkene og den anerkjenninga som ...
  • Verdshistoria i tekstilmagasinet 

   Aslaksen, Knut Olav (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   I tekstilmagasinet til Universitetsmuseet ligg det ein vakker tekstil, eit tøystykke utsydd i blått, rødt, grønt og kvitt mønster. Det er 119 cm langt og 44 cm breitt. Kvifor ligg det der, kor kjem det frå og kva forteljing ...
  • Wayang – Javanesisk dukketeater 

   Dornfest, Stine (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
   I den etnografske samlingen ved Universitetsmuseet i Bergen finnes det et assortiment av utskårne, bemalte og rikt dekorerte teaterdukker kalt wayang kulit og wayang golek. Wayang kulit-dukkene er intrikat skåret ut av ...