• Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen - avhenger de av helsetilstand. 

      Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin (Journal article; Peer reviewed, 2020)
      Denne analysen undersøker om dårlig helse hindrer individer fra å kunne øke sitt arbeidstilbud slik pensjonsreformen la opp til. Vi analyserer effekten av reformen på arbeidsdeltakelse og avtalte timer i arbeid for mennesker ...