• Gamle og nye blikk på Sverresoga 

   Kyrkjebø, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Sverresoga er eit karakteristisk verk som har hatt definerande kraft i norrøn lit­teratur. Soga var tidleg skriven og tett på hendingane og personane i handlinga, ikkje minst kong Sverre sjølv, som hadde ei aktiv rolle då ...
  • Marginalia in Medieval Western Scandinavian Law Manuscripts 

   Drechsler, Stefan Andreas (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   n the present chapter, the design of select margins of late medieval Old Norse manuscripts containing the Icelandic ‘Jónsbók’,‘Kristinréttr Árna biskups’ and Norwegian ‘Landslǫg’ law codes is addressed. In particular, it ...