Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Kari-Britt
dc.date.accessioned2020-12-19T00:50:09Z
dc.date.available2020-12-19T00:50:09Z
dc.date.issued2020-12-19
dc.date.submitted2020-12-18T23:00:10Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2720426
dc.descriptionRevised version: some spelling errors corrected.
dc.description.abstractDebatten rundt vindkraftindustrien i fransk og norsk presse i perioden 2018-2020. Det foreliggende arbeid er en studie av tekster med det mål for øyet å belyse noen sider av språklig polyfoni og hvordan denne kommer til syne i avisenes papir- og nettutgaver. Tema i de valgte tekstene er debatten omkring dagens vindkraftindustri. Tekstene er hentet både fra franske og norske aviser. I analysen er det lagt større vekt på relevante forekomster av de lingvistiske temaene enn på en balansert presentasjon av ulike ståsteder i debatten. Både debattanter og journalister er til stede i tekstunderlaget. Som teoretisk grunnlag er valgt den skandinaviske teorien for lingvistisk polyfoni, "La ScaPoLine" (Nølke & Al, 2004), samt boka "Le discours rapporté en franc,ais" (Rosier, 2008). Resultatene peker i retning av at journalister er forsiktige med å ta stilling i debatten. Men de får fram stemningen i de situasjonene de rapporterer fra ved hjelp av blant annet verb som innleder sitater. Både debattanter og journalister gjengir til dels saftige begreper, korte glimt av andres oppfatninger og karakteristikker, men da ved å markere grafisk at de ikke står inne for det semantiske innholdet i begrepet. Tekster fra forsvarere og motstandere av vindkraftindustrien i det undersøkte materialet tyder på at autoriteter er gode å ha for å understreke egne synspunkt. Sitater fra og henvisninger til både biskoper, presidenter, generaler og store forfattere kan benyttes for å styrke ens sak. Intensiteten i debatten om vindkraft ser ut til å øke. Motstanderne på bygda er på sett og vis underdog'en, sammen med den idealistiske miljøforkjemperen, mens investorene med økonomiske muskler og næringsinteresser er vinneren. Dette gjenspeiles i språk og ordvalg, i over- og undervurdering av motparten og i grad av nedlatenhet. Så lenge man holder seg til seriøse publikasjoner kan debatten om vindkraft både i Frankrike og Norge utgjøre et interessant område for undersøkelser av flere perspektiver som har å gjøre med polyfonien (flerstemmigheten).
dc.language.isofra
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectéolien
dc.subjectpolyphonie linguistique
dc.subjectvindmøller
dc.subjectvindindustri
dc.subjectspråklig polyfoni
dc.subjectScaPoLine
dc.titleLe débat sur l'éolien terrestre dans la presse écrite franc,aise et norvégienne pendant les années 2018-2020
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-12-18T23:00:10Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeFransk mastergradsoppgave
dc.description.localcodeFRAN350
dc.description.localcodeMAHF-FRAN
dc.description.localcodeMAHF-LÆFR
dc.subject.nus711125
fs.subjectcodeFRAN350
fs.unitcode11-20-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record