Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTysse, Anniken Stina
dc.date.accessioned2021-01-20T00:51:39Z
dc.date.available2021-01-20T00:51:39Z
dc.date.issued2020-12-20
dc.date.submitted2021-01-19T23:00:06Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2723791
dc.description.abstractFagfornyelsen har et fokus på kritisk tenkning (Kunnskapsdepartementet, 2017). I den sammenheng ønsker jeg å utvikle et verktøy til kritisk tenkning som både elever og lærere kan ta i bruk. Jeg har utviklet kjennetegn på måloppnåelse på bakgrunn av Facione sin definisjon av kritisk tenkning, bestående av dimensjonene tolkning, analyse, vurdering, konkludering og formulering. Dette ble brukt til å analysere transkripsjoner og videoopptak fra en åttende klasse ved en skole i Bergen kommune, som ble gjort tilgjengelig gjennom prosjektet ARGUMENT. Ved såkalt konstant sammenligning mellom Facione sin teori og datamateriale, ble det i flere runder gjort justeringer i kjennetegnene på måloppnåelse. Dette utførte jeg for å skape et produkt som er bygget på Facione sin definisjon av kritisk tenkning og som samtidig er anvendbar for elever på ungdomsskole. Innenfor hver dimensjon i verktøyet er det tre nivåer som kjennetegner lav, middels og høy måloppnåelse. Hvert enkeltelement i matrisen blir kalt kategorier. Basert på analysen presenteres et vurderingsverktøy for kritisk tenkning i naturfag. Tilhørende eksempler hentet fra transkripsjoner, der elevenes ytringer tilsvarer ulike kjennetegn på måloppnåelse som støtter opp mot modellen. I disse eksemplene forekommer det flere eksempler på elevytringer som tilsvarer lav og middels måloppnåelse. Det er betydelig færre eksempler av høy måloppnåelse. For enkelte kategorier identifiseres det ikke eksempler på elevytringer som passer. Dette for at elevene skal ha noe strekke seg etter da arbeidsverktøyet er tenkt for videre opplæring i kritisk tenkning. Enkelte elevytringer er utfordrende å skille mellom lav, middels og høy måloppnåelse, og andre ytringer er vanskelig å plassere inn i en spesifikk kategori.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleUtvikling av kjennetegn på elevers måloppnåelse innen kritisk tenkning i naturfag
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-01-19T23:00:06Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i fysikk
dc.description.localcodePHYS399K
dc.description.localcodeMAMN-PHYS
dc.subject.nus752113
fs.subjectcodePHYS399K
fs.unitcode12-24-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel