Show simple item record

dc.contributor.authorHelland, Hege Beate Stein
dc.contributor.authorPedersen, Siri Hansen
dc.contributor.authorSkivenes, Marit
dc.date.accessioned2021-03-01T12:27:06Z
dc.date.available2021-03-01T12:27:06Z
dc.date.created2020-08-23T12:31:53Z
dc.date.issued2020
dc.PublishedTidsskrift for samfunnsforskning. 2020, 61 (2), 124-139.
dc.identifier.issn0040-716X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2730928
dc.description.abstractBarnevernet kan gjennomføre adopsjoner av fosterbarn uten biologiske foreldres samtykke. Dette representerer en betydelig utøvelse av statlig makt, og norsk rett krever særlig tungtveiende grunner for å tillate adopsjon. Det er også sjelden slike adopsjoner gjøres i Norge. Artikkelen undersøker hvordan befolkningen vurderer adopsjon som barneverntiltak, og om de er på linje med politikerne og retten i dette spørsmålet. Vi har gjennomført en surveyundersøkelse til et representativt utvalg (n = 1000) av den norske befolkningen om synet på barnevernsadopsjon. Resultatene fra studien viser at befolkningen generelt synes å være positive til adopsjon som tiltak i barnevernet, og at politikerne synes å være på linje med befolkningen. Synet på verdien av biologiske bånd i befolkningen varierer med politisk orientering, alder, kjønn og inntekt, men majoriteten er av den oppfatning at fordelene med adopsjon trumfer verdien av biologiske bånd. Når det kommer til bruk av tvang, er befolkningen delt i sitt syn. Vi tror våre funn skyldes at et barneperspektiv har fått større plass i det norske samfunnet. In Norway, the child welfare service may carry out adoptions of foster children without the consent of the biological parents. This represents a considerable exercise of state power. A requirement of particularly weighty reasons for allowing adoption is found in Norwegian case law, and it is rare for adoptions of this nature to be made in Norway. The article examines how the Norwegian population considers adoption as a child welfare measure and whether their attitudes are in line with politicians and the courts on this issue. We have surveyed a representative sample (n = 1000) of the Norwegian population on their views on child welfare adoption. The results of the study show that the general population seems to have a positive attitude towards adoption as a child welfare measure, and politicians seem to be in accordance with the population on these issues. The population’s perceptions of the value of biological bonds vary with political orientation, age, gender and income, but the majority is of the opinion that the benefits of adoption trump the value of biological bonds. When it comes to the use of coercion, the population is divided in their views. We believe our findings can be explained by the greater emphasis placed on the child's perspective in Norwegian society.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleAdopsjon eller offentlig omsorg? En studie av befolkningens syn på adopsjon som tiltak i barneverneten_US
dc.title.alternativeAdoption or public care? Views on adoption as a child protection measure.en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 Author(s).en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doi10.18261/ISSN.1504-291X-2020-02-02
dc.identifier.cristin1824634
dc.source.journalTidsskrift for samfunnsforskningen_US
dc.source.4061
dc.source.142
dc.source.pagenumber124-139en_US
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 262773en_US
dc.identifier.citationTidsskrift for samfunnsforskning. 2020, 61 (2), 124–139.en_US
dc.source.volume61en_US
dc.source.issue2en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal