Show simple item record

dc.contributor.authorBarlund, Ingrid Margrethe Halvorsen
dc.date.accessioned2021-05-20T07:58:36Z
dc.date.available2021-05-20T07:58:36Z
dc.date.created2020-12-30T13:56:41Z
dc.date.issued2020
dc.PublishedTidsskrift for forretningsjus. 2020, 22 (01-02), 121-147.
dc.identifier.issn0805-4355
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2755780
dc.description.abstractArtikkelen omhandlar vedtak om avhjelpande tiltak etter artikkel 9 i Rådsforordning 1/2003 og artikkel 9 i protokoll 4, kapittel 2 av ODA. Temaet er nærare bestemt desse vedtaka si rolle i handhevinga av EU og EØS-konkurransereglane, med særleg fokus på samspelet med den private handhevinga. Føremålet er å undersøkje eventuelle skilnader mellom EØS EFTA – og EU-pilarane, og vidare ulemper og fordelar ved dette handhevingsinstrumentet. Vidare tek artikkelen føre seg påverknaden denne typen vedtak har på retten til erstatning for tredjepart som har lidt tap som følgje av konkurranseskadeleg åtferd. Avslutningsvis vurderast spørsmålet om det bør vere tilgong for tredjepart til å krevje erstatning av føretak som bryt med dei avhjelpande tiltaka.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.titleCommitment Decisions within EU and EEA Competition Law – A Threat to Judicial Review and Effective Private Enforcement?en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionacceptedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 Universitetsforlageten_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doi10.18261/issn.0809-9510-2020-01-02-05
dc.identifier.cristin1864094
dc.source.journalTidsskrift for forretningsjusen_US
dc.source.4022
dc.source.1401-02
dc.source.pagenumber121-147en_US
dc.identifier.citationTidsskrift for forretningsjus. 2020, 25(1-2), 121-147en_US
dc.source.volume25en_US
dc.source.issue1-2en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record